WETSVOORSTEL GENITALE VERMINKING GOEDGEKEURD

Dit wetsvoorstel, goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van donderdag 31 mei, handelt over het beschermen van de fysieke integriteit van jonge meisjes. Het beschermen van de fysieke integriteit van mensen, in het bijzonder van jonge meisjes, maakt deel uit van de basisopdrachten van elke democratie.

Uit een recent onderzoek van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is gebleken dat er in ons land 17.276 vrouwen of meisjes zijn besneden en dat 8.644 meisjes het risico lopen op besnijdenis. In de afgelopen 10 jaar zijn het aantal besnijdenissen verviervoudigd. Dat komt vooral omwille van de migratie en de geboortes uit moeders afkomstig uit regio’s waar die praktijk gangbaar is (Guinee, Somalië, Egypte, Ethiopië en Ivoorkust). Het onderwerp is dus meer dan ooit actueel en we kunnen niet echt zeggen dat we de afgelopen jaren vooruitgang hebben geboekt.

Een belangrijk aspect betreft het doorbreken van het beroepsgeheim. Het is zo dat artsen dat beroepsgeheim alleen moeten doorbreken vanaf het moment dat er een risico op genitale verminking bestaat bij minderjarigen of kwetsbare personen en die onvoldoende weerbaar zijn om zichzelf te vrijwaren van dat risico. Tenslotte is het doorbreken van het beroepsgeheim geen plicht, het is een mogelijkheid.

De registratie die wordt voorzien in het voorstel moet toelaten dat we een beter zicht krijgen op het fenomeen in ons land. Daar zal de grootste uitdaging bestaan in de nodige vorming van de artsen. Als we goed registreren zullen we materiaal hebben dat ons toelaat ook op preventief vlak gerichter te werk te gaan.