Wetsontwerp palliatieve zorg

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg, tot verruiming van de definitie van palliatieve zorg, aangenomen in de kamer op 23/06/2016.

De tekst van het wetsontwerp kan u hier raadplegen:

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1051/54K1051009.pdf