Wetsontwerp diverse bepalingen mei 2016

Tijdens de commissievergadering volksgezondheid van dinsdag 24 mei jongsleden werd het wetsontwerp inzake diverse bepalingen in de volksgezondheid besproken.

Verschillende zaken komen in dit ontwerp aan bod, zoals het pact met de farmaceutische sector dat een aantal maanden geleden werd voorgesteld en waarbij er bijzonder veel aandacht ging naar enerzijds het sneller op de markt krijgen van een aantal geneesmiddelen, het sneller toegankelijk maken van geneesmiddelen voor patiënten, ook voor kinderen, en het enten van de terugbetaling van een geneesmiddel op het goedkoopst beschikbaar geneesmiddel op de markt. Ik ben blij dat de minister in deze wet al werk heeft gemaakt van deze maatregelen.

Daarnaast wordt ook de wet op het menselijk lichaamsmateriaal aangepast en het belang van de toestemming van de donor benadrukt, maar ook bepaald dat in geval van transformatie die toestemming niet langer nodig is omdat het getransformeerd materiaal nog weinig te maken heeft met het oorspronkelijk lichaamsmateriaal. Het zijn belangrijke maatregelen voor het klinisch onderzoek waar we in België echt zeer hoog op scoren.

Het stemt me teven zeer tevreden dat het kabinet rekening wil houden met verschillende insteken die ik de voorbije maanden heb aangebracht.

Zo stelde ik enkele maanden geleden een vraag met betrekking tot de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen wat toch wel een belangrijk probleem is voor heel wat patiënten. Ik stel vast dat de minister nu een uniforme regeling uitwerkt van melding, ook bij het tijdelijk onbeschikbaar zijn van geneesmiddel en deze verplichting ook oplegt aan groothandelaars in geval van parallelinvoer. Alleen als we een goed zicht hebben op de onbeschikbaarheden kunnen we werken aan remediëring.

Een belangrijke aanpassing is naar mijn mening ook het feit dat we een opvolgsysteem bij het FAGG opzetten voor het antibioticagebruik bij dieren, dewelke problematiek ik in december reeds heb aangekaart via een schriftelijke vraag. Ik denk dat dit zeer belangrijk kan zijn voor het aanpakken van de problematiek van resistentieproblematiek bij mensen. Ik hoop dat we het effect van deze maatregel ook effectief gaan zien.

 

Wist je tevens dat:

° er een procedure wordt uitgewerkt om snel en op een eenvoudige wijze de vergoeding voor geneesmiddelen die al opgenomen zijn in de lijst van vergoedbare specialiteiten voor +18-jarigen uit te breiden naar -18-jarigen.

° Er een nieuwe overgangsmaatregel wordt toegevoegd voor die personen die niet voldoen aan de kwalificatievereisten van de farmaceutisch-technisch assistent maar gedurende 3 jaar de handelingen van het beroep hebben uitgevoerd voor 1 september 2010. Zij mogen dezelfde handelingen blijven verrichten onder dezelfde voorwaarden als de farmaceutisch technische assistenten.