TOEGANKELIJKHEID SINT-NIKLAAS

Op de gemeenteraad van vrijdag 22/12/2016 engageerde de stad Sint-Niklaas zich om toegankelijk te zijn voor iedereen.

Het is een initiatief van Interwaas waar de stad reeds verschillende jaren een convenant mee heeft om screenings van gebouwen, publieke ruimtes, enz.  te doen.

Dit agentschap zal de stad nu verder begeleiden in het traject naar een toegankelijke gemeente.

 

Open Vld Sint-Niklaas vond dit het ogenblik om nogmaals de beperkingen aan te kaarten op de Grote Markt van Sint-Niklaas.

De oversteekplaatsen zijn alvast niet allemaal toegankelijk voor de minder mobiele burger of bezoeker aan onze Stad. En dan nog voornamelijk de oversteekplaatsen met een verkeerslicht.

“Wie kan daar als rolstoelgebruiker bijvoorbeeld oversteken, het is gewoonweg niet mogelijk”,  stellen Ine Somers en Ronny Suy.

Je zal best een eindje rond de Grote Markt moeten om een toegankelijke oversteekplaats te vinden.

Het is een aspect dat Open Vld-er Ronny Suy al meermaals heeft aangekaart, zelfs in vorige legislaturen.

Bij de inhuldiging van de nieuwe aangelegde Grote Markt kwam er reeds van Open Vld het voorstel alvast een schuine opstap aan de trappen te maken.

Dat werd snel van de kaart geveegd door de toenmalige meerderheid, reden was dat de Grote Markt behoorde tot de intellectuele eigendom van de architect-ontwerper.

Open Vld gaat er dan ook van uit dat na ettelijke tussenkomsten hierop, het engagement genomen door de stad op 22/12, eindelijk de minder mobiele burger op de voorgrond zal plaatsen.

Ook in dat kader zijn de blindengeleidestroken, of het ontbreken ervan, zeker geen reclame voor onze stad.

 

Kortom de Grote Markt , het centrale punt van onze Stad, de trekpleister van onze Stad, toont niet waar onze Stad zou moeten voor staan. Beperkte toegankelijkheid is niet het enige probleem, ook op vlak van mobiliteit, beleving, gezelligheid, enz. moet er enorm veel gebeuren.