THUISVERPLEGING EN ANTIBIOTICA

In het kader van de thuishospitalisatie lopen een aantal proefprojecten die betrekking hebben op antibioticatherapie, waarbij onderzocht wordt of het mogelijk is antibioticakuren via infuus in een thuissituatie op een kwalitatieve wijze toe te dienen, om zo hospitalisaties te vermijden.

Om de kwaliteit van de zorg te garanderen, worden concrete afspraken gevraagd tussen de opnemende arts van het ziekenhuis en de andere betrokken zorgverleners, zoals de thuisverpleging.

Dat kan gaan om een bijkomende opleiding evenals een opfrissing van eerder geleerde handelingen.

De keuzevrijheid van de patiënt voor thuisbehandeling moet centraal staan. De samenwerkingen tussen ziekenhuizen en zorgverleners kunnen die keuzevrijheid op geen enkele manier beperken.

Wel kan men in een situatie komen waarbij de thuisverpleegkundige die de patiënt wenst, niet kan meewerken aan de thuishospitalisatie, wegens bv. de nood aan permanentie.

Het moet gezegd worden dat het zwaar weegt op één verpleegkundige als die soms weken de permanentie moet waarnemen.

Bij deze proefprojecten moet de keuzevrijheid en de kwaliteitseisen en permanentievoorwaarden goed opgevolgd worden.

Ine doet hierbij een oproep aan de thuisverpleegkundigen om eventuele bemerkingen/suggesties te bezorgen om de keuzevrijheid van de patiënt en de kwaliteit van de zorg te garanderen.