Stand van zaken met betrekking tot de eisen van de kinesisten.

Sinds 1 januari 2017 hebben de kinesisten geen conventie meer omdat ze deze hebben opgezegd.

Indien er geen nieuwe conventie wordt getekend kan aan patiënten een hogere tarief worden gevraagd. De beroepsvereniging bepaalde richttarieven van 25 euro voor een consultatie in de praktijk en 27 euro voor een huisbezoek.

De minister De Block heft inmiddels initiatief genomen om het overleg met de ziekenfondsen binnen de overeenkomstencommissie op het niveau van het RIZIV opnieuw op te starten. Dat zal vandaag gebeuren.

De minister zet maximaal in op het overleg om tot een oplossing komen die aan de patiënten optimale zekerheid over de tarieven kan geven.

Tevens heeft zij begrip voor de bezorgdheden van de kinesitherapeuten. Zo bestaan er pistes die er kunnen voor zorgen dat er een beter vergoeding komt voor het bezoek aan huis voor de zwaar zieke patiënten voor dewelke een verplaatsing naar het kabinet van de kinesitherapeut uiterst moeilijk of zelfs onmogelijk is. De zorg aan het bed van de patiënt verdient voorrang aan comfortbehandelingen.

Daarnaast is er een massa van 6,3Mio € beschikbaar om de honoraria te indexeren.

Belangrijk is dat er stappen vooruit kunnen gezet worden naar een betere vergoeding van kinesisten en dat daarbij de nadruk wordt gelegd op die huisbezoeken die noodzakelijk zijn omwille van de toestand van de patiënt.

Dit blijkt uit een debat vandaag gevoerd in de plenaire zitting van de kamer tussen Ine en Maggie De Block.