Stand van de stad

Men kan niet stellen dat Sint-Niklaas een innoverende, swingende centrumstad is geworden. In 2012 kwamen SP.A, Groen en N-VA aan de macht. Drie jaar later is het tijd om de balans op te maken. De Burgerkrant sprak erover met Open Vld fractieleidster Ine Somers en Jong Vld voorzitter Karel Noppe.

LBK: De meerderheid staat nu drie jaar aan het roer. Wat is jullie evaluatie?
Ine: Ik moet vaststellen dat men na drie jaar N-VA/SP.A moeilijk kan stellen dat Sint-Niklaas een innoverende, swingende centrumstad is geworden. Dat wil niet zeggen dat er niets goed is gebeurd. Maar een centrumstad moet innovatie uitstralen, moet voorloper zijn, moet kansen geven aan ondernemerschap in de ruime zin van het woord. En dat onbreekt. Willen we jobs creëren en ondernemers aantrekken dan moet dat de doelstelling zijn. De kracht van verandering realiseert dit niet, stellen we vast.
Karel: Het valt ook op dat het moeilijk besturen is. Meer dan eens blijkt dat het schepencollege het onderling niet eens geraakt. Denk maar aan de hervorming van de reinigingsdienst of de heraanleg van de stationsomgeving, enz. Maar eigenlijk verwondert me dat niet, de doelstellingen en visie van SP.A en Groen enerzijds en N-VA anderzijds liggen nu eenmaal ver uit elkaar.

LBK: Hoe uit zich dat dan?
Ine: Een mooi voorbeeld is het Bauhuis. Men zou daar toch een ondernemersgerichte strategie mogen verwachten, het tegendeel is waar. Ook de visie rond het Stationsplein is verouderd, er is daar immers geen nood aan winkels. Maak er een site voor innovatieve bedrijven van. En waarom zou er ook geen plaats zijn voor kantoren en een congrescentrum? Karel: Het potentieel van onze stad wordt niet benut. Onze ligging, op de as Gent-Antwerpen, in het hart van het Waasland en op een boogscheut van Nederland, is nochtans een voordeel. De aanwezigheid van tal van scholen in onze stad zorgt er dan weer voor dat we over heel wat kennis beschikken. Maar we spreken die te weinig aan.

LBK: Waar moet het bestuur volgens jullie de komende drie jaren de klemtoon leggen?
Ine: We moeten Sint-Niklaas op de kaart durven zetten en het voortouw nemen. Sint-Niklaas moet een ware centrumstad worden en het lokale overstijgen.
Karel: Echt werk maken van participatie, geen dure woorden meer maar concrete inspraaktrajecten.