Speech 29/01/2017

Vrienden liberalen
Vandaag blikken we terug op een gemotiveerd politiek jaar in Sint-Niklaas, een jaar vol politieke prikkels, een jaar van nijdig maar ook constructief oppositie voeren. Als oppositie in de gemeenteraad onze beleidsplannen onderstrepen en doordrukken.  Daarvoor op tafel slaan en doorgaan.

Doorgaan.

Doorgaan met onze plannen voor vooruitgang in Sint-Niklaas.

In het belang van onze bevolking.

Als onvoorwaardelijke steun voor de handelaars en ondernemers die geloven in de toekomst van Sint-Niklaas als centrumstad van het Waasland.

Doorgaan voor vrijheid, veiligheid en vooruitgang.

Het is veel meer dan een voornemen. Het is onze inzet, ons opzet, ons streven, ons doel.

 

In onze regio en in onze stad moeten we optimaal de kansen benutten die mede door Open Vld

federaal zijn gerealiseerd.

 

De werkgelegenheid is gestegen.

De economische omstandigheden zijn opnieuw gunstig.

De belastingdruk is gedaald.

Minder belastingen voor wie werkt en vooral …..minder belastingen voor wie onderneemt.

We kennen daardoor minder faillissementen.

Meer ondernemers starten opnieuw een eigen zaak.

 

Lokaal moeten we deze economisch positieve vooruitzichten vertalen in aantrekkelijke voorwaarden.

Aantrekkelijke voorwaarden voor ondernemers om hun zaak in onze stad verder uit te bouwen.

Aantrekkelijke voorwaarden voor ondernemers om in het stadscentrum van Sint-Niklaas een nieuwe zaak te starten.

Meer ondernemerschap is meer werkgelegenheid.

Meer werkgelegenheid in de regio trekt werkende gezinnen aan.

Verhoogt de koopkracht. Versterkt de stad. Trekt meer bezoekers aan.

 

Het zijn de basisingrediënten voor het nieuwe Sint-Niklaas.

Een nieuw Sint-Niklaas met als kenmerk ook goed bereikbare woonwijken en een goed bereikbaar stadscentrum.

Tegelijk moeten we luisteren naar de bevolking.

Geen zolderkamerpolitek zoals die nu wordt gevoerd door het stadsbestuur.

Integendeel een open politiek.

Daar staat Open Vld voor.

 

 

Vrienden liberalen

 

Zondag 29 januari 2017.

We hebben intussen al twee nieuwjaarsdagen achter der rug.

Traditioneel zondag  1 januari 2017 en gisteren zaterdag 28 januari…….. Chinese Nieuwjaar.

We doen er nog een derde bij.

In Sint-Niklaas.

Liberale Nieuwjaar 2017. Vandaag zondag 29 januari.

Met een boodschap aan al onze burgers en onze zelfstandigen.

Een kerngedachte.

 

 

 

Als liberalen zullen we blijven vechten voor de heropbloei van deze stad.
We zullen het voortouw nemen in de participatie van de bevolking.

In het betrekken van de burgers en ondernemers bij het beleid.

Niet alleen hun stem laten gelden maar er ook rekening mee houden.

Demarches en acties ondernemen om te voldoen aan de wensen, de behoeften

en de noden van de bevolking en handelaars van Sint-Niklaas.

Om ze te vertalen in daden. Om te zetten in beleidsbeslissingen met slechts één doel voor ogen : van Sint-Niklaas terug een bloeiende centrumstad maken.

Als liberale politici zullen we niet rusten voor dit doel is bereikt.

Van Sint-Niklaas terug een bruisende centrumstad maken.

Het is meer dan een nieuwjaarswens aan alle burgers.

Het is een onvoorwaardelijke belofte. De liberale belofte van vooruitgang voor Sint-Niklaas.

Een belofte aan onze bevolking.

Een verbintenis aan de bevolking van alle vertegenwoordigers van Open Vld Sint-Niklaas.

Van al onze politiek verantwoordelijken, van alle liberale vrienden, sympathisanten

en van mezelf.

Niet alleen als fractievoorzitter van Open Vld in de gemeenteraad van Sint-Niklaas.
Ook als volksvertegenwoordiger in het federale parlement zal ik blijven ijveren en vechten voor de belangen van onze regio en in het bijzonder die van onze stad.

En met overtuiging.

 

 

We zien de toekomst van Sint-Niklaas energiek, kwiek, temperamentvol en vitaal voor onze regio.

En we zullen dit samen met de burgers en handelaars realiseren.

Omdat vooruitgang enkel kan als je iedereen erbij betrekt.

Omdat we als liberalen geloven in het talent en de kracht van elke burger.

 

We hebben een visie en een missie.

Sint-Niklaas versterken, kracht geven.

Een groene en gezellige thuishaven voor zowel ouderen als jonge gezinnen.

Een eerste belangrijk liberaal objectief.

 

Kansen bieden aan ondernemers  door minder regels en minder belastingen. Ook in eigen stad.

Een tweede belangrijk liberaal objectief.

 

En er zijn er nog meer.

Een diverse stad met zorg en welzijn voor elke inwoner.

Een veilige stad.

Een dynamische stad voor jongeren met alle educatieve, sportieve en culturele faciliteiten en kansen.

Een vrije stad.

Als liberalen weten we wat we willen  : een stad met potentie.

Het is meer dan een voornemen.

Het is onze liberale uitdaging, onze ambitie, onze ijver en zelfs eerzucht.

 

Zondag 29 januari 2017.

Vandaag is het ook Freethinkersday.

De herdenking aan Thomas Paine. Vandaag 280 jaar geleden geboren en één van de

belangrijkste denkers en grondleggers  van het liberalisme.

Een verlichtingsdenker wiens ideeën vandaag nog steeds  springlevend zijn.

Een activist in de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid en gelijkheid van de mens in het streven

naar geluk, naar sociale en maatschappelijke vooruitgang voor iedereen.

Dat is pas het vermogen om voor verandering te zorgen.

We kiezen voor de weg vooruit, ook al verloopt die soms moeizaam.

We kiezen voor het creëren van werkgelegenheid.

En we deden dat nu reeds met succes.

Met de hulp en het geloof van iedere burger, iedere inwoner van Sint-Niklaas in de weg naar voor.

Het geloof in een stad om fier op te zijn.

 

Als liberalen slaan we onze vleugels uit. Om deze boodschap te verkondigen.

We zijn allemaal de ambassadeurs  van deze gedachten.

Vrijheid,  veiligheid en vooruitgang.

Met vertrouwen in onze lokale veiligheidsdiensten en los van het spook van terrorisme.

 

Een boodschap van solidariteit.

Voor economische kansen voor iedereen.

Perspectief bieden aan het bedrijfsleven, de middenstand, de handelaar, de horeca.

Vooruitzicht voor jongeren, gezinnen, arbeiders, bedienden, ambtenaren, elke burger, iedere inwoner.

Zorg en welzijn voor jong en oud.

 

Deze  boodschap zullen we ook meedragen op weg naar de verkiezingen in 2018.

Met slechts drie woorden die inspireren.

Want in deze overtuiging zijn we als liberalen Trots op Sint-Niklaas.

 

Ik dank u.