Schriftelijke vraag – Ziekenwagentransport

 

Het is algemeen bekend dat de diensten dringende geneeskundige hulpverlening het financieel moeilijk hebben. Gemeenten en ziekenhuizen bouwen het aantal ambulances af of worden geconfronteerd met aanzienlijke verliezen. Ook de private diensten hebben het financieel moeilijk.

  1. Hoeveel ziekenwagendiensten zijn er?
  2. Hoeveel ziekenwagens zijn er en vanuit hoeveel standplaatsen is er ziekenwagenvertrek voorzien, opgesplitst per provincie ?
  3. Hoeveel ritten werden gedaan in respectievelijk de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014, per provincie?
  4. Hoeveel personen zijn momenteel geregistreerd met een geldige badge van hulpverlener-ambulancier en hoeveel van deze geregistreerde hulpverleners-ambulanciers waren vrijwilligers, opgesplitst per provincie?

 

  1. Er bestaan, op datum van 1 december 2015, 110 inrichtende machten van ambulancediensten die over 432 vertrekplaatsen beschikken.
  2. Opmerking: een aantal inrichtende machten (zoals het Belgische Rode Kruis of de Civiele Bescherming bijvoorbeeld) beschikken over vertrekplaatsen in verschillende provincies, hierdoor is de optelsom van de inrichtende machten per provincie hoger dan het zuiver aantal inrichtende machten.

Op de andere vragen en meer gedetailleerde gevens werden niet verschaft