Schriftelijke vraag: Werkonderbrekingen en stakingen in Charleroi.

Op 4 oktober 2013 werden de reizigers in het station van Brussel-Centraal andermaal geïnformeerd over een “werkonderbreking van het NMBS-personeel in Charleroi”. Opnieuw wordt daar dus een onaangekondigde wilde stakingsactie gevoerd, die gevolgen heeft voor heel wat treinreizigers die geacht worden wél op tijd op hun werk aan te komen.

 1. a) Graag kreeg ik een chronologische oplijsting van het aantal werkonderbrekingen en stakingen (inclusief nationale acties) die in de periode 2009 tot heden plaats hebben gevonden in Charleroi.
 2. b) Telkens graag ook het aantal deelnemers, de reden van de actie en de kostprijs voor de NMBS en de Belgische economie.
 3. Wat zijn de gevolgen voor de stakers of werkonderbrekers voor hun verloning en de opbouw van hun pensioenrechten indien zij deelnemen aan een wilde staking?
 4. Was de stakingsactie van 4 oktober 2013 aangekondigd en werd ze erkend door de vakbonden?
 5. Hoeveel werknemers van de NMBS hebben effectief deelgenomen aan de werkonderbreking (van 4 oktober 2013 in Charleroi) en hoeveel werknemers werden door de actie verhinderd om hun werk te kunnen doen?
 6. Hoeveel treinen reden ingevolge de actie van 4 oktober 2013 met vertraging?
 7. Hoeveel treinen werden ingevolge deze actie afgeschaft?
 8. Hoeveel reizigers werden getroffen door deze actie?
 9. Hoeveel heeft deze actie gekost aan de NMBS en aan de Belgische economie?
 10. Overweegt u een onderhoud te beleggen met de vakbonden die het NMBS-personeel in Charleroi vertegenwoordigen en hen om uitleg te vragen over de reden van de herhaaldelijke acties en hun neiging om zeer snel tot werkonderbrekingen of stakingen over te gaan?
 11. Wanneer wordt er werk gemaakt van een nieuw gentlemen’s agreement met betrekking tot het beperken van dergelijke stakingsacties en werkonderbrekingen en het vooraf aankondigen ervan?

 

 1. Het is materieel niet mogelijk daaruit enkel die acties te selecteren die plaatsvonden te Charleroi en bijgevolg ook niet om enkel het aantal deelnemers van acties te Charleroi te bepalen. Hr-Rail beschikt enkel over het totaal aantal deelnemers per actie.
 2. Elke deelname aan een werkonderbreking die niet aan de voorwaarden van aanzegging en overleg voldoet, wordt beschouwd als een onregelmatige afwezigheid. De deelnemers aan een (wilde) staking ontvangen geen bezoldiging voor de niet-gepresteerde uren. De afwezigheid wegens deelname aan een niet-erkende staking wordt in mindering gebracht op de anciënniteit van de loopbaan die van belang is bij de opbouw van de pensioenrechten van de betrokkene.
 3. en 4. De stakingsactie van 4 oktober 2013, waaraan 15 personeelsleden deelnamen, voldeed niet aan de voorwaarden van aanzegging en overleg en is bijgevolg een niet-erkende actie. Er werden geen werknemers gehinderd om hun werk uit te voeren.
 4. en 6. De staking van 4 oktober 2013 veroorzaakte 3.042 minuten vertraging aan 235 reizigerstreinen. Er werden 102 treinen afgeschaft.
 5. Het aantal getroffen reizigers in het station van Charleroi-Sud ligt rond de 12.000 en in La Louvière-Sud rond de 2.500.
 6. HR-Rail beschikt niet over precieze gegevens in dit verband.

9. en 10. Infrabel en de NMBS betreuren dat de stakingsacties met onder andere blokkade van de sporen, heeft plaatsgevonden ondanks de informatievergaderingen waarbij de situatie van het goederenverkeer in en rond Charleroi uitgebreid werd toegelicht. Het nieuwe akkoord inzake de werkonderbrekingen werd in de Nationaal Paritair Comité (NPC) van 27 maart 2013 goedgekeurd. Dit akkoord blijkt goed te werken