Schriftelijke vraag – te koop aanbieden van medische gegevens

MHealth biedt voor de behandeling van patiënten heel wat mogelijkheden. Wearables (lichaamsgedragen ICT-hardware en -toepassingen) kunnen patiënt en behandelende arts permanent betrouwbare informatie verschaffen over de gezondheidstoestand van de patiënt.

Het federaal regeerakkoord stelt zich als doel: “Het stimuleren van de ontwikkeling en de gerichte terugbetaling van telegeneeskunde als alternatief voor klassieke zorg.”. Het is duidelijk dat een aantal mHealth applicaties kan kaderen in deze telegeneeskunde. Het is ook duidelijk dat deze nieuwe mogelijkheden ook bijdragen aan de empowerment van de patiënt, een belangrijk element in het toenemend belang van de zorg voor een groter wordende groep van chronische patiënten.

De bescherming van de privacy is een belangrijk element in het toekomstig succes van mHealth. Gezondheidszorggegevens zijn immers gevoelige gegevens waarmee correct moet worden omgegaan. Een goede afscherming van deze gegevens is zonder twijfel één van de belangrijkste randvoorwaarden voor de gewenste introductie van mHealth in ons gezondheidszorgsysteem.

Uit een reportage van het Canvas-programma Panorama blijkt dat medische gegevens van Belgen te koop worden aangeboden op het internet via Amerikaanse data brokers. De Amerikaanse wetgeving laat dit toe. De meeste van deze gegevens zouden afkomstig zijn van wearables die Belgen dragen. De verkoop van deze gegevens is uiteraard een schending van de privacy van onze burgers en een onrechtmatige aanwending van deze gegevens is natuurlijk denkbaar.

Specialisten spreken van de nood aan een basiswetgeving waarbij het aanvragen en/of aankopen van dergelijke data strafbaar zou kunnen worden gesteld.

  1. Zal u naar aanleiding van de terugbetaling van telegeneeskundige prestaties door de ziekteverzekering en de uitwisseling van gegevens tussen wearables en het eigen elektronisch dossier bijkomende maatregelen voorzien voor wearables ter bescherming van de privacy van de patiënten?
  2. Bent u van mening dat extra wetgevend werk nodig is om deze privacy te beschermen?

 

We hebben weinig vat op wat er op de Internationale mhealth markt gebeurt. Maar we zullen in België criteria hebben waaraan voldaan moet worden om in het circuit van de telegeneeskunde opgenomen te kunnen worden. Als we tot een eventuele terugbetaling van telegeneeskunde willen overgaan, dan zou dit uiteraard op basis van een aantal strenge criteria zijn. Voor mhealth-toepassingen die voldoen aan de Belgische criteria moet geen verder initiatief genomen worden.