Schriftelijke vraag – Opnamestop regionaal ziekenhuis Tienen

In het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen vond de afgelopen maanden verscheidene keren een opnamestop of opnamebeperking plaats. Op zondag 31 januari 2016 werd nog een opnamestop afgekondigd voor de afdelingen Intensieve Zorgen (dit is een interne dienstnaam van het ziekenhuis, wordt elders niet gebruikt), Geriatrie en Inwendige Geneeskunde.

Hetzelfde gebeurde op maandag 25 januari 2016 voor de afdelingen Intensieve Zorgen, Inwendige Geneeskunde en Geriatrie en op 22 januari als gevolg van de vele breuken (door de sneeuwval) en infecties van de luchtwegen.

  1. In hoeveel ziekenhuizen was er in 2014, 2015 en 2016 (tot nog toe) een opnamestop of opnamebeperking?
  2. Kondigt een ziekenhuis zelfstandig een opnamestop aan of wordt dit beslist in samenspraak met de FOD Volksgezondheid, met de diensten dringende medische hulpverlening, enzovoort?
  3. Pieken in de bezetting doen zich vaak voor in alle ziekenhuizen van een regio. Hoe wordt de zorg voor de patiënten gegarandeerd?

 

Een ziekenhuis beoogt in eerste instantie het afleveren van een kwaliteitsvolle geneeskunde aan alle patiënten die zorg behoeven. Hierbij moet een evenwicht gezocht worden tussen twee patiëntenstromen: de geplande zorg en opnamen, en de niet-geplande (spoed)opnames. De niet-geplande stroom aan opnames kan, zoals u aangeeft, pieken vertonen, bijvoorbeeld na sneeuwval omdat er veel mensen ten val komen en breuken oplopen, of bij de jaarlijkse griepepidemie of infecties van de luchtwegen. Bij deze pieken moet het ziekenhuis zijn beddenhuis van nabij opvolgen en worden er indien nodig bijsturingen gedaan in de geplande zorg, door opnames binnen deze stroom uit te stellen. Men spreekt hier dan over de zogenaamde opnamebeperking of opnamestop. Soms blijkt deze maatregel onvoldoende en moet een ziekenhuis voor zijn stroom aan niet-planbare opnames op zoek naar hospitalisatiecapaciteit in de omliggende ziekenhuizen. Al deze maatregelen behoren tot de bevoegdheid van het ziekenhuismanagement, en worden door dit management opgenomen. Een aantal ziekenhuizen melden systematisch aan de Federale Gezondheidsinspectie en het hulpcentrum 100 dat zij deze interne oefening opstarten, anderen doen dit niet en handelen zonder melding. Het is dan ook niet mogelijk om u daar vandaag een exact cijfer voor heel het land op te kleven. Het is pas als de situatie binnen het beddenhuis ook een invloed krijgt op de werking van de spoedgevallendienst dat de Federale Gezondheidsinspectie moet ingeschakeld worden. Deze zal dan samen met het ziekenhuis afwegen of een tijdelijke sluiting van de spoedgevallendienst (= geen bijkomende patiënten meer die via de spoedgevallendienst kunnen binnenkomen), wat in principe niet gedaan wordt, en de opstart van het interne alarmeringsplan van de ziekenhuisdiensten soelaas kan brengen of niet. Binnen deze situaties is er wel een duidelijke meldingsplicht. Een opnamestop of beperking zijn dus geen uitzonderlijke situaties, ze behoren tot de zoektocht naar evenwicht binnen een beddenhuis in functie van de onvoorspelbare pieken in niet-geplande opnames Ik besef dat het uitstellen van een geplande opname of het verwezen worden naar een ander ziekenhuis voor opname voor de patiënt niet aangenaam is, maar de zorg voor de patiënt wordt altijd centraal gesteld en deze beslissingen worden altijd zeer kritisch gewikt en gewogen.