Runderen – Lumpy skin desease.

In 2015 werd in Griekenland lumpy skin desease (LSD) of besmettelijke nodulaire dermatose ontdekt bij runderen. Amper vier maanden later is ze aanwezig in tien Oost-Europese landen.  Dat zorg voor onrust in West-Europese landen, met Oostenrijk op kop.

Hoewel de ziekte zich traag verspreid en onder controle kan worden gehouden door het ruimen van besmette bedrijven en een bewegingsbeperking van runderen, krijgen we mee en meer vragen vanuit de sector in België.

Ine heeft dan ook de bevoegde Minister, Borsus, hierover bevraagd:

Ook dient er een reserve voorzien te worden. Europa beschikte in het voorjaar van 2015 over een vaccinbank met ongeveer 300.000 dosissen, hetgeen onvoldoende bleek om in 2016 de verspreiding van LSD in de Balkanlanden te beheersen. Ingevolge de evolutie van de toestand en als antwoord op de grote vraag van de Lidstaten heeft de Europese Commissie een groot aantal bijkomende dosissen besteld en bovendien financiert ze de vaccins die besteld en aangewend zijn in en door de landen die beslissen om een massale al dan niet preventieve vaccinatie door te voeren.

Specifiek voor België werden er door het FAVV nog geen vaccins besteld, aangezien het risico vrij klein is. België blijft wel uiterst waakzaam  en bereidt zich voor ingeval een grotere dreiging ontstaat, aangezien de ziekte op middellange termijn een risico kan worden.

Bijlage: verspreiding van LSD in de Europese Unie.

Land Uitbraken (gemiddeld/maand) Begin van de epidemie
Albanië 7 21 juli 2016
Bulgarije 216 14 april 2016
Macedonië 100 22 april 2016
Kosovo 14 16 juni 2016
Montenegro 62 21 juli 2016
Servië 221 8 juni 2016
Griekenland 99 21 augustus 2015