Pers – “Bussen weren op Grote Markt”

 

Het Laatste Nieuws/Waasland,

Vr. 13 Mei 2016, Pagina 19

De vier scenario’s die op tafel liggen om de verkeerscirculatie op de Grote Markt aan te pakken, zijn voor Open Vld ontoereikend. De oppositiepartij heeft een vijfde plan uitgewerkt en trekt daarmee naar de middenstand. Opvallend is het voorstel om de bussen van De Lijn te weren op de Grote Markt en in het stadscentrum elektrische busjes in te zetten.

Het stadsbestuur stelt de komende weken de nieuwe wijkcirculatieplannen aan de bewoners voor. Daarbij wordt er per wijk een scenario voorgelegd met een reeks mogelijke ingrepen. Deze week kregen ook de middenstanders uit het stadscentrum meer info over de plannen. Daar ligt de focus op de Grote Markt. Zoals bekend is het de bedoeling om het doorgaand verkeer op de Grote Markt te weren. Een moeilijke oefening omdat het autoverkeer telkens nog in en uit de ondergrondse parking moet kunnen, omdat de bussen van De Lijn in beide richtingen over de Markt moeten en omdat het hele plaatje in de omgeving van de Grote Markt nog moet kloppen. De mobiliteitsdienst heeft daarom vier scenario’s uitgewerkt.

In scenario 1 wordt de parking alleen bereikbaar via de Parklaan, wordt de rijrichting op de Houtbriel omgedraaid en blijven de bussen rijden zoals nu. In scenario 2 kan ook het autoverkeer vanuit het OLV-plein de parking bereiken maar via de busbaan, kan het autoverkeer vanuit de Parklaan de Markt nog op om via de Houtbriel weg te rijden en blijft het busverkeer zoals nu. Dat scenario blijkt financieel het meest gunstig en wordt dus als realistisch omschreven. In het derde plan rijden de bussen in twee richtingen langs de kant van de horeca en verandert de Parkstraat van rijrichting, zodat er autoverkeer mogelijk is richting Houtbriel. In scenario 4 tot slot wordt een bijkomende in- en uitrit voor de ondergrondse parking gemaakt aan beide kanten van het stadhuis, blijven de busbanen , is er geen autoverkeer op de Grote Markt en kan er de grootst mogelijke voetgangerszone komen, met de Houtbriel inbegrepen.

 

Echte voetgangerszone

“Deze scenario’s liggen nu ter discussie. Er is nog geen keuze gemaakt of een voorkeur uitgesproken. Mogelijk wordt het zelfs niet één van de vier scenario’s, maar uiteindelijk nog een vijfde”, aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). Zo’n vijfde scenario reikt Open Vld alvast aan. “Scenario 4 is het meest geschikt, maar daar moet nog aan gesleuteld worden”, klinkt het bij Ine Somers, Karel Noppe en Geert Van Drom. “Positief is dat de ondergrondse parking beter bereikbaar wordt, dat er een écht voetgangerszone komt en dat de bereikbaarheid van de Kokkelbeekstraat en Heymanplein wordt verbeterd. Anderzijds blijft de Grote Markt in alle scenario’s nog een knooppunt voor het busverkeer. Als je ambitie hebt om de Grote Markt écht te veranderen, moet je ook de bussen van De Lijn weren. Uiteraard moeten er bushaltes aan het Heymanplein, in de Hofstraat en de Parklaan blijven, onder meer om de scholen bereikbaar te houden. Maar in vele andere steden

 

zie je ook geen bussen meer op een marktplein. We beschikken op het Stationsplein over een groot busstation. Waarom moeten dan alle bussen richting de omliggende gemeenten over de Grote Markt? Wij stellen voor om in de stadskern kleine elektrische bussen in te zetten, die de hele voetgangerszone bedienen, ook de Stationsstraat. Door de bussen te weren, krijg je nog meer ruimte om bijvoorbeeld terrassen, een fontein en groen te creëren.”

JORIS VERGAUWEN ■