Pers artsenquota

“Politiek is de kunst van het compromis.” Na de stellingenoorlog van de jongste dagen over de artsenquota riep minister van Volksgezondheid Maggie De Block haar coalitiepartners op tot “verantwoordelijkheidszin en leiderschap”. Het valt echter te betwijfelen of dat snel zoden aan de dijk zal brengen.

De numerus clausus is al jaren voer voor debat, waarbij het Vlaamse ingangsexamen voor geneeskundestudenten in schril contrast stond met de Franstalige praktijk om voorafnames te doen op RIZIV-nummers uit de toekomst. Sinds dit jaar is ook onder de taalgrens een filter ingebouwd, maar die zal zich nog moeten bewijzen na de tweede zit.

De Block heeft een compromis uitgewerkt dat afwijkt van de traditionele 60/40-verdeling tussen Vlaanderen en de Franse Gemeenschap, weliswaar gecombineerd met tijdelijke compensaties om de gegroeide scheeftrekkingen weg te werken. Vlaams CD&V-minister Hilde Crevits uitte woensdag echter nog haar twijfels over de Franstalige filter, terwijl N-VA zich dwars legt voor elke wijziging aan de 60/40-verhouding.

“Een vergiftigde erfenis”, zo noemde De Block het dossier donderdag in de Kamer. Ze erkende dat verfijning “ongetwijfeld” nog mogelijk is, maar hamerde op de wetenschappelijke onderbouw van haar voorstel met liefst vijfentwintig variabelen. “Politieke beslissingen zijn best gesteund op feiten en niet op emo”, zo kreeg ze steun van partijgenote Ine Somers.

Volgens Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas hangt de gehanteerde methode echter “met haken en ogen aan elkaar”. En ook N-VA-collega Valerie Van Peel vindt het “gewoon fout” om het advies van de planningscommissie te omschrijven als een wetenschappelijk feit. Weinig verbazend kreeg Pas – die afsloot met een pleidooi om de sociale zekerheid te splitsen – donderdag dan ook heel wat applaus op de N-VA-banken.

Belga ■