PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE OPTIMA GAAT VAN START

Op 21 september kwam de parlementaire onderzoekscommissie, belast met het onderzoek over de oorzaken van het faillissement van Optima Bank en de eventuele belangenvermenging tussen de Optima Groep en haar componenten enerzijds en openbare besturen anderzijds, voor het eerst samen. Kort gezegd de Parlementaire onderzoekscommissie Optima. 

De leden van de kamer die deze commissie zullen opvolgen legden hun eed af, waaronder ook Ine Somers

Verder werden er reeds hoorzittingen gehouden met gouverneur en ere-gouverneur van de Nationale Bank.

Blijf Ine zeker volgen voor een regelmatige update over deze parlementaire onderzoekscommissie.