OVERBELASTING VAN DE SPOEDDIENSTEN

De spoeddiensten zijn in sommige perioden overbelast, dit voornamelijk in de winter met als gevolg lange wachttijden. Dit kan de veiligheid van patiënten in het gedrang brengen. Het is een jaarlijks weerkerend probleem, dat soms resulteert in een opnamestop bij ziekenhuizen wegens een tekort aan bedden. Een oplossing kan liggen bij de toepassing van het harmonica-principe. Dat systeem bestaat er in dat het aantal bedden in de zomer wordt afgebouwd en in de winter wordt opgevoerd. Op die manier kan een ziekenhuis op piekmomenten de stijgende vraag aan, maar moeten die bedden niet gefinancierd leegstaan in de zomerperiode.

Ine Somers informeerde aan de hand van een schriftelijke vraag bij Minister Maggie De Block wat haar visie over deze mogelijke oplossing is.

Het ‘Harmonica-principe’, waar de ad hoc uitbreiding en inkrimping van het beddenhuis centraal staat, kan alleen een invloed hebben op de uitstroom uit de spoedgevallendienst. Het is een mooi theoretisch model, maar de Minister vreest dat de operationalisering van zulk een model heel wat moeilijkheden kan ondervinden.  Zo stelt men wel dat er in rustigere periodes geen gefinancierde bedden komen leeg te staan, maar in de praktijk zullen er fysiek wel bedden leeg staan. En als de overheid deze bedden niet financiert dan zullen de ziekenhuizen deze leegstand moeten financieren. Een leegstaand gebouw of vleugel is namelijk niet kosteloos, waardoor dit een logistiek en financieel vraagstuk wordt. Ook naar personeelsmanagement ziet de Minister vragen: het personeelskader (verpleegkundigen, zorgkundigen, kine- en andere therapeuten) kan men niet zonder meer, ad hoc, laten groeien en krimpen, vooral omdat de vraag naar uitbreiding niet punctueel in 1 instelling zal bestaan, maar riskeert veralgemeend te worden in bepaalde regio’s.

 Volgens de Minister ligt de oplossing bij de 1ste lijn. Alleen doorverwijzen naar spoeddiensten als een andere manier van verzorgen niet mogelijk is.

 Ook worden ziekenhuisdirecties aangezet om de beschikbaarheid binnen het beddenhuis te vergroten door geplande, niet urgente, opnames tijdelijk uit te stellen. Ook in overleg met de 1ste lijn het ontslag uit het ziekenhuis bespoedigen, met andere woorden een dynamisch management van het beddenhuis, is een mogelijkheid.