OPEN VLD VOOR FIETSVEILIG SINT-NIKLAAS!

Onder het motto “Uw fiets, uw vrijheid” organiseerde Open Vld Sint-Niklaas op maandag 18 september een actiedag in het kader van de ‘week van de mobiliteit’. Om het lokaal fietsbeleid en vlotte en veilige fietsverbindingen onder de aandacht te brengen, deelde Open Vld flyers en fietslichtjes uit aan het station. Want veilig overal naartoe kunnen fietsen, betekent meer vrijheid. “De auto blijft uiteraard welkom, maar we moeten de nodige aandacht hebben voor gemengd verkeer, waarin de fietser een evenwaardige bestuurder is”, stelt voorzitter Geert Van Drom.

Meer en meer inwoners nemen de fiets om zich naar het werk te verplaatsen. Bovendien gaat dertig procent van de kinderen met de fiets naar school. Toch gebeuren er elke dag 22 letselongevallen met fietsers in Vlaanderen. Dat zijn er 22 te veel.

“Open Vld pleit daarom voor vlotte en veilige fietsverbindingen tussen het centrum en de deel- en randgemeenten” zegt ondervoorzitter Karel Noppe. Ook vragen de liberalen aandacht voor de missing links, zoals bv. de verbinding met Temse, die moeten prioritair worden aangepakt.  Met een jaarlijks fietspadenbudget wil Open Vld kort op de bal spelen en zo bestaande fietspaden in slechte staat systematisch herstellen en veiliger maken.

 

“Verkeersveiligheid in de gemeente is nu, morgen én overmorgen een lokale prioriteit voor ons”, besluit voorzitter Geert Van Drom.

 

Ook worden de fietsers van Sint-Niklaas uitgenodigd om ideeën en suggesties voor een beter fietsbeleid over te maken op de website www.sintniklaasspreekt.be of via email: info@sintniklaasspreekt.be.