“Open Vld Sint-Niklaas wil een stedenbouwkundig adviseur invoeren die mensen proactief helpt!”

Als burger de stedenbouwkundige voorschriften kennen is niet evident. Het resultaat: afgekeurde aanvragen en teleurgestelde burgers. Daarom pleit Open Vld voor een stedenbouwkundig adviseur die mensen proactief helpt. In de eerste plaats moet alle stedenbouwkundige informatie gemakkelijk terug te vinden zijn op de website van de stad. Bovendien moet ze in een duidelijke en verstaanbare taal geschreven worden. Communicatie op maat van de burger, aldus Ine Somers. Een goed voorbeeld is de website ruimtelijkeordening.be  Maar daarnaast wil Open Vld vooral inzetten op het proactief begeleiden en helpen van mensen die een stedenbouwkundige aanvraag (willen) indienen.  Dit kan door op de dienst stedenbouw een klantenadviseur aan te stellen. Hij/zij adviseert aanvragers op een professionele wijze. Meer uitleg over wat er kan en mag in een bepaalde straat, toelichting bij verkavelingsvoorschriften en onbekende termen, mensen naar de juiste informatie doorverwijzen, enz. De adviseur zal zijn/haar handen zeker vol hebben want mensen zitten met vele vragen wanneer ze (ver)bouwen. Daarnaast kan de klantenadviseur aanvragers ook begeleiden bij het indienen van hun aanvraag. Zijn de juiste formulieren correct en volledig ingevuld. Een snelle screening kan vermijden dat mensen na 30 dagen plots te horen krijgen dat hun dossier niet ontvankelijk is wegens onvolledig of onjuist ingevuld. Maar ook meer uitleg bij de procedure is nodig: hoeveel tijd heeft het stadsbestuur om een aanvraag te beoordelen, wat als mijn vergunning geweigerd wordt en wanneer mag ik starten met de werken eens er een goedkeuring is. Het zijn maar enkele voorbeelden. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de klanten adviseur alle dossiers van a tot z op voorhand naleest en beoordeelt. Daarvoor heeft de administratie meer tijd nodig en moeten er ook adviezen van andere diensten ingewonnen worden. Wel willen we met de aanstelling van een klantenadviseur mensen een duw vooruit geven bij het indienen van hun aanvraag. We willen vermijden dat burgers zich storten in een onbekend avontuur met weigeringen en ellenlange procedures tot gevolg, besluit Ine Somers.