Nieuwjaarsspeech Ine Somers

Mevrouw de voorzitter, collega’s mandatarissen, beste leden, liberale vrienden,

 

We zijn januari 2016.

We zijn voor Sint-Niklaas halfweg deze bestuursperiode.

We zijn als Open VLD-oppositiepartij nu op zo’n 1000 dagen.

We zijn 1000 dagen van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.

Ons land, Vlaanderen, onze regio, onze stad.

We kenden moeilijke economische tijden.

Maar vandaag hebben we die bladzijde omgedraaid.

 

Nooit eerder dan vandaag hebben zoveel mensen een job.

We voerden flexi-jobs in voor de horeca.

En willen dit graag uitbreiden naar andere sectoren.

Wie wil bijverdienen kan dat zorgeloos en onbelast.

De economische vooruitzichten zijn terug gunstig.

Mensen starten opnieuw een eigen zaak.

De consument heeft opnieuw vertrouwen.

 

Voor het eerst sinds jaren dalen de belastingen.

Minder belastingen voor wie werkt.

Minder lasten en taksen voor wie onderneemt.

Voor de horeca, voor de handelaars.

Voor wie mensen in dienst neemt.

En dat is het werk van de liberalen.

Dat is wat Open VLD met deze regering heeft gerealiseerd.

Geen verkiezingsbeloften.

Nee. Een daadwerkelijk positief beleid van vooruitgang.

 

En door deze gunstige economische wind krijgt ook Sint-Niklaas meer kansen.

Nee, heeft Sint-Niklaas nu alle kansen.

Kansen voor onze stad en haar inwoners.

Voor onze senioren, onze gezinnen, onze kinderen.

Economische kansen en positieve vooruitzichten.

Kansen die door dit stadsbestuur onvoldoende worden benut.

Want het ontbreekt dit stadsbestuur aan visie.

Hun motto mag dan wel loyaliteit onder de meerderheidspartijen zijn.

Het is duidelijk dat ze geen éénduidige visie hebben.

En als je niet weet naar welke haven je vaart, is geen enkele wind gunstig.

Als liberalen delen we een andere mening.

Als de wind gunstig is, vaar dan deze koers.

 

En dat is een gunstig klimaat creëren voor de ondernemers in onze stad.

Voor de handelaars, alle winkeliers, de horeca.

Wie zijn nek uitsteekt met een nieuwe zaak moet beloond worden.

Wie initiatief neemt voor meer jobs, verdient respect.

Geen tegenwind maar steun.

Kansen geven aan ondernemersschap.

Dat is voor ons als Sint-Niklase liberalen de rol van het stadsbestuur.

 

Voorloper zijn. Bezoekers aantrekken.

Met city-marketing.

Met een hertekende binnenstad en een bereikbaar winkelhart.

Het potentieel van Sint-Niklaas ten volle benutten.

Innovatie uitstralen.

Die rol nemen we als Open Vld Sint-Niklaas op.

 

Denk maar aan het Stationsplein.

De visie van dit stadsbestuur is verouderd. Oubollig.

Dat bewijst de leegstand van winkels, waar duidelijk geen nood aan is.

Maak er een site van voor innovatieve bedrijven.

Voor een congrescentrum en kantoren die zorgen voor werkgelegenheid.

Die zorgen voor meer jobs en tegelijk meer koopkracht.

Als garantie voor een snelle heropleving van de binnenstad.

Liberale vrienden.

Sint-Niklaas telt vandaag meer dan 75.000 inwoners.

Met in het stadscentrum slechts twee viswinkels en geen enkele gespecialiseerde kaaswinkel meer.

Ter vergelijking. In Kortrijk zijn er zo’n drie in één straat.

Dit is toch meer dan een teken aan de wand.

Het is dan ook niet voor niks dat Vincent Van Quickenborne en Bart Somers aan de top van beste burgemeesters prijken.

Met vernieuwing, innovatie, durf, lef, belastingverlaging, een efficiënt personeelsbeleid, enz….hiermee zetten ze hun stad op de rails.

 

Liberale vrienden,

Sint-Niklaas telt vandaag meer dan 75.000 inwoners.

En onze bevolking neemt nog steeds toe.

Maar de groep van mogelijke werkende burgers daalt,

gelet op de leeftijd van onze inwoners.

Ook het gemiddelde inkomen van onze burgers daalt,

gelet op de sociale noden van onze inwoners.

 

Liberale vrienden,

Laat het duidelijk zijn:

Open VLD verwelkomt alle senioren in Sint-Niklaas.

Open VLD verwelkomt mensen die het moeilijk hebben.

Maar Open VLD verwelkomt zeker ook mensen en bedrijven die innovatie uitstralen.

Waardoor onze stad een groeiende aantrekkingskracht heeft

Aan de top van de Vlaamse centrumsteden staan, moet ons doel zijn.

Want dan pas kunnen al onze taken blijvend worden gefinancierd.

 

Liberale vrienden

Dat moeten we doen door aantrekkelijke woonwijken aan te leggen.

Wijken met groen en speelruimte voor kinderen (waar een grote nood aan is, ondanks Groen in onze meerderheid).

Woonbuurten met een gezonde mix van bewoners.

Maar ook met een gezonde mix van culturen.

Ook dat beleid van diversiteit moeten we durven aangaan.

Onder de voorwaarde dat dit gepaard gaat met respect voor iedereen in onze maatschappij.

Dat dit gepaard gaat met vrijheid voor iedereen.

Vrijheid om te kiezen, om te spreken.

Met de individuele vrijheid van elke burger.

Open Vld verwelkomt alle wereldburgers die zich in Sint-Niklaas willen integreren.

Maar enkel met respect voor de normen en regels van onze samenleving voorop.

Niet ondergeschikt aan eender welke religie.

Je dringt je geloof en haar gebruiken niet op aan een ander.

 

Werken en wonen moeten ook hand in hand gaan met veiligheid.

Deze veiligheid staat vandaag zwaar onder druk.

Ik wil daarom vandaag hulde brengen aan alle medewerkers van

alle veiligheidsdiensten die daarvoor in Sint-Niklaas elke dag

opnieuw instaan, in sommige gevallen ook met gevaar voor hun leven.

Het is hun werk dat ons volle respect verdient.

Open Vld zal erover waken dat dit veiligheidspersoneel alle middelen krijgt die

daarvoor nodig zijn.

 

Liberale vrienden,

Wij als plaatselijke Open Vld-politici moeten de mensen vertegenwoordigen die in Sint-Niklaas wonen en werken.

Hun gezondheidszorg garanderen, hun welvaart versterken.

Dat is als lokale liberale politici onze rol.

Participatie voor de burger maakt daarvan deel uit.

De stem van de bevolking telt meer dan ooit.

Het huidige stadsbestuur, de meerderheid van NVA, Groen en SPa heeft daar de mond van vol.

Ze struikelen over hun woorden.

Een petitie van de Baenslandwijk belandde in een stoffige lade.

De bewoners langs de N70-gewestweg werden niet serieus genomen.

Niemand werd ernstig genomen in het dossier Colruyt.

Met het voorgoed verdwijnen van de centrummanager verdween voor de handelaars

een belangrijke spreekbuis.

De actieve betrokkenheid van de burger daalt jaar na jaar.

 

Vandaag zeggen wij als liberalen.

Welkom aan alle bewoners van Sint-Niklaas om mee te denken over de toekomst van de stad.

Hun wensen en behoeften nemen we mee op in ons beleidsplan.

 

Beste liberale vrienden,

Op 1000 dagen van de gemeenteraadsverkiezingen speelt SPa een hoog spel.

Om hun kartelpartner Groen aan boord te houden, willen ze postjes afstaan.

1000 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen ligt al een voorakkoord met NVA op tafel.

De electorale vogelpiek tussen NVA en SPa is enkel nog het burgemeesterschap van Sint-Niklaas.

SPa geeft burgemeester Lieven De Handschutter publiekelijk schouderklopjes.

Nu reeds is een vehikel in de maak om SPa aan de macht te houden.

NVA, Groen en SPa halen elk hun deel van de kiezers binnen om daarna de koek onderling te verdelen.

In de gemeenteraad wordt op deze manier de democratie van meerderheid en oppositie buitenspel gezet.

In Sint-Niklaas mag binnen 1000 dagen de burger gaan stemmen, kiezen mag hij niet.

 

Open VLd Sint-Niklaas waarschuwt NVA en Groen.

Opnieuw dreigen ze in de schaduw te moeten besturen van de socialisten.

Met een beperkte inbreng, zonder vernieuwend en innoverend beleid.

NVA koos voor het kartel Groen-Spa, een meerderheid binnen de meerderheid.

Zowel NVA als Groen kozen ervoor om als schapen bewaakt te worden door de wolven van de SPa.

 

Eerlijk en open tegenover de kiezer in het stemhokje moet het motto zijn.

Open VLd Sint-Niklaas zal haar verantwoordelijkheid opnemen

Haar verantwoordelijkheid om het beleid en de toekomst in de goede richting te sturen.

 

Want als liberalen doen we niet aan doemdenken.

We geloven niet wat veel te vaak en onterecht wordt verteld.

We geloven niet dat Sint-Niklaas niet snel kan heropleven.

Integendeel.

 

De weg naar een nieuw, innovatief en modern Sint-Niklaas is geplaveid.

Die weg moeten we inslaan.

Het is nu aan ons.

Want niets is onmogelijk voor wie wil. En Open VLD wil.

Met een hart voor Sint-Niklaas.

 

Als liberalen willen wij van Sint-Niklaas opnieuw een levende centrumstad maken.

Een stad met een bruisend winkelhart en bloeiende woonwijken.

Betaalbaar wonen, vooral ook voor jonge gezinnen.

Een gezellige en groene stad.

Een stad om trots op te zijn.

Als bewoners en als ondernemer.

 

Dat is onze visie en onze missie.

Dat is vandaag onze boodschap aan de bevolking van Sint-Niklaas.

Maar ook aan de politici van deze stad.

Aan iedereen die samen met Open Vld voor deze weg wil kiezen.

De weg van de toekomst.

Zonder overmoed.

Maar ook zonder vrees en met een doel.

Doen wat moet voor de toekomst van Sint-Niklaas.Doen wat moet voor de toekomst van Sint-Niklaas.