NIEUWJAARSSPEECH 2018 INE #zuurstof

 

Beste liberale vrienden

 

Ik val met de deur in huis. Ik wens jullie in 2018 zuurstof.

Een tank vol.

Zuurstof voor geluk en gezondheid. Zuurstof voor nog zoveel jaren.

En laatst maar niet in het minst zuurstof voor een schitterende toekomst.

Zuurstof en toekomst.

In dit verkiezingsjaar de liberale trefwoorden voor onze stad.

 

Zuurstof voor Sint-Niklaas. Vrij en vol groene adem voor onze lokale economie, onze handelaars, onze gezinnen, onze jeugd en onze senioren, onze veiligheid en mobiliteit, onze beweging naar vooruitgang voor Sint-Niklaas.

 

Vrienden er loopt blauw bloed door onze aderen.

Maar in dat blauwe bloed zitten in 2018 meer dan ooit pakken rode bloedcellen.

Rode bloedcellen die onze zuurstof transporteren van kop tot teen, voor onze stad.

 

En we hebben veel mensen met dat blauwe bloed met pakken bloedcellen, of kortom pakken talent en tonnen goesting.

 

Liberale vrienden.

We staan in 2018 voor een keerpunt.

Open VLD – Sint-Niklaas, staat nu voor Open VLD Zuurstof voor Sint-Niklaas.

Geen lijst. En zelfs veel meer nog dan een partij, vanaf 2018 een movement, een beweging.

Open-VLD Zuurstof. Een beweging met een ambitieus doel.

 

Een vooruitstrevende beweging die streeft naar een economisch, dynamisch Sint-Niklaas, een gezinsvriendelijke en ecologische stad, met een gezond financieel beleid dat de nadruk legt op veiligheid, mobiliteit, maar vooral, en ik benadruk, maar vooral dit ALLES in open dialoog, in open dialoog en met volle participatie van de bevolking.

Slide 1. Mee nadenken

 

Electoraal stappen we tijdens deze verkiezingen met een duidelijke campagne naar onze kiezers.

We gaan niet zomaar het vertrouwen winnen van onze burgers.

We zeggen niet zomaar dat we het zullen waarmaken en bewijzen.

 

Nee. We zeggen tegen de bevolking van Sint-Niklaas. Jij bent het kloppend hart van onze stad.

Jullie inwoners en ondernemers, jullie zijn de rode bloedcellen, jullie zijn de zuurstof van en voor Sint-Niklaas.

Jullie betrekken we bij onze doelstellingen, bij onze beweging.

Want het is niet enkel zuurstof voor, maar zuurstof met onze bevolking.

 

We willen dat jullie als inwoners en ondernemers meedenken over Sint-Niklaas.

We willen samen met jullie ideeën formuleren.

We willen samen met alle lagen van de bevolking mee brainstormen, ideeën spuwen en uitwerken voor een innoverende stad.

 

 

 

Slide 2. Mee ideeën formuleren

 

Jullie zijn de handelaars.

Jullie zijn de ondernemers.

Jullie zijn de inwoners, de gezinnen, de sportievelingen, de cultuurminnaars, de feestneuzen, de organisatoren, de burgers met een hart voor Sint-Niklaas.

De bevolking waar we fier op zijn, elk met zijn talent en mogelijkheden.

 

En daarom bouwen we met jullie aan de toekomst van onze stad.

Met jullie inspraak, jullie voorstellen.

En dit met Open VLD-Zuurstof als producent, regisseur en beleidsvoerder, die samen met jullie de volgende jaren zal werken aan een dynamisch en ecologische centrumstad van het Waasland.

 

Slide 3. Mee brainstormen

 

Open VLD zuurstof betekent een beweging die haar beleid afstemt op een zo groot mogelijk draagvlak met alle organisaties, op eender welk vlak.

Met alle organisaties op welk gebied ook.

Met alle ondernemers uit alle sectoren.

Met alle burgers uit alle lagen van de bevolking.

 

 

 

Slide 1. Zuurstof voor een nieuw idee.

 

Zuurstof voor een nieuwe idee is ruimte creëren.

En nog veel meer dan verandering, vernieuwing.

Zuurstof voor nieuwe ideeën is durven en doen.

 

Liberale vrienden participatie is één zaak, aanzetten tot is dat echter ook.

We komen in 2018 met nieuwe ideeën, nieuwe kansen voor Sint-Niklaas.

Die nieuwe innovatieve aanpak moeten we uitdragen.

Ieder op zijn of haar werkgebied moet daarover in dialoog gaan, het debat aandurven. Zijn of haar vrienden overtuigen van deze nieuwe beweging, zodat op hun beurt zij hun vrienden daarvan overtuigen.

Zo worden we de facilitator, die samen met de bevolking stappen onderneemt.

Wat iemand tegen zijn leeftijdsgenoten over onze beweging zegt, is veel belangrijker dan wat we zelf over ons zeggen.

 

‘Inspireren’ en ‘betrekken bij’ zijn onze keywords, onze sleutelbegrippen.

We denken daarbij aan raden per stadsregio, dorpsraden, maar ook sociaal- culturele en economische raden per sector: de horeca, de handelaars in de binnenstad, sport- en culturele organisaties, het onderwijs.

 

 

 

 

 

Slide 2. Zuurstof voor nieuwsgierige geestjes

 

Sint-Niklaas is een scholenstad. Dat is een sterke troef die we met nieuwe initiatieven optimaal moeten benutten.

Op het gebied van verkeersveiligheid moet extra aandacht gaan naar de fietsende scholier.

Naar een veilige schoolomgeving die aandacht heeft voor de zwakke weggebruiker, maar tegelijk ook naar een groene schoolomgeving.

 

Al die verschillende schoolomgevingen moeten ieder op zich groene stadseilanden worden, met een aangename stadssfeer en voldoende faciliteiten voor de jeugd.

Ze vormen elk op zich een poort naar de binnenstad, voor onze jeugd, voor onze mogelijk toekomstige bewoners, werkende gezinnen.

 

Talenten moeten we alle mogelijke kansen bieden.

Een platform tussen onderneming en onderwijs moet de opstap zijn, de activering voor de afstuderende scholier naar werk in onze stad en directe omgeving.

Hier moeten we verder kijken, over de stadsgrenzen heen.

 

 

 

 

Slide 2. Zuurstof voor die eerste ademhaling

 

Zuurstof voor die eerste ademhaling staat niet alleen voor een sterke medische zorg in onze stad. Dat is zeker een prioriteit. Welzijn voor jong en oud.

Maar die eerste ademhaling staat natuurlijk ook symbool voor het aantrekken van jonge gezinnen, om de koopkracht te vergroten.

Waar het om gaat is de leefbaarheid in Sint-Niklaas vergroten.

En dat wil niet meer of minder zeggen dan een kind- en gezinsvriendelijke ecologische stad.

In samenwerking met bouwpromotoren moeten we betaalbare, rustige en groene woonomgevingen realiseren, ook en zelfs zeker in de binnenstad.

Dat kan, door tegemoet te komen aan aanvaardbare voorwaarden van een bouwpromotor, maar enkel in ruil voor de aanleg van groen in deze woonwijken en investeringen in ecologische energie.

We moeten het ruimtelijke beleid volledig afstemmen op een groene en vergroening van Sint-Niklaas.

Tegelijk moeten we voldoende mogelijkheden bieden op het vlak van onder meer kinderopvang, sport en cultuur, jeugd en alle mogelijke vrije-tijdsinitiatieven, noem maar op.

 

 

Slide 3. Zuurstof rondom ons

 

Kijk straks maar eens rond naar het grijs in ons centrum, het kale marktplein.

Zuurstof rondom ons betekent uiteraard de aanleg van meer groen.

Maar is dat voldoende. Nee.

Dat heet ook de aanpak van de leegstand in de stad.

De omvorming van teloorgegane straten tot nieuwe zones voor bijvoorbeeld vrije beroepen, diensten, kantoren, gekoppeld aan wonen erboven.

Stadsdelen die tijdelijk verlaten zijn, moeten we op een creatieve manier terug een tijdelijke invulling geven.

Net als een pop-up voor leegstaande handelszaken, een pop-up voor verlaten stadsgebieden, bijvoorbeeld in afwachting van op til staande bouwprojecten.

 

Stadskankers moeten we niet enkel aanpakken maar voorkomen en omvormen tot innovatieve en creatieve ontmoetingsplaatsen.

 

 

 

Slide 4. Zuurstof voor vooruitgang

 

Vooruitgang is letterlijk ook vooruitgaan.

Mobiliteit met een grote M wil zeggen het realiseren van een vlotte verkeersdoorstroming naar alle woonwijken en het stadscentrum, zonder afbreuk te doen aan voldoende veiligheid voor voetganger, fietser en bromfietser.

De aanleg van fiets- en wandelpaden betekent vernieuwd denken over de mobiliteit in Sint-Niklaas.

 

Als we dat willen doen met de inspraak van alle actoren is de oprichting van een overkoepelende organisatie inzake mobiliteit noodzakelijk.

Een managementorganisatie met als opdracht een verkeersbeleid voor de stad uit te tekenen, inclusief een parkeerbeleid en een groen mobiliteitsplan.

 

Ook het openbaar vervoer vergt een andere aanpak. We zijn niet tegen de bus, integendeel.

Maar nieuwe buszones en kleinere bussen naar de stad kunnen mogelijk een oplossing bieden voor bijvoorbeeld het creëren van een vlotte corridor tussen het stadscentrum en het Waasland Shopping Center.

 

Slide 5. Zuurstof voor vooruitgang

 

Vooruitgaan betekent in dit geval vooruitgang. Vooruitgang door werk.

Het is nog steeds de beste garantie op welzijn, een stijging van de koopkracht en tevredenheid bij onze bevolking.

Werkgelegenheid creëren wil ook zeggen bedrijven aantrekken.

Een lagere belastingdruk op lokaal niveau moet voor een gunstig fiscaal ondernemingsbeleid zorgen.

We moeten af van een wirwar aan taksen en heffingen.

We moeten de administratie drastisch vereenvoudigen. We moeten steun bieden aan nieuwe investeerders, ondernemingen die zich hier willen vestigen.

 

Slide 6. Zuurstof voor uitgaan

 

Niet zomaar een feestje.

Een feest voor gans de stad.

Promotie voor Sint-Niklaas op alle gebieden, met evenementen, organisaties, manifestaties.

In één woord gezegd : City-marketing voorop.

Een levendige stad waar zowel voor inwoner als bezoeker altijd iets te beleven valt.

Dat is het opzet. Dat is het doel.

Het gaat er niet om of Sint-Niklaas Zomert en of Sint-Niklaas Wintert.

Het motief moet zijn Sint-Niklaas Bruist, ook in de lente en in de herfst.

 

We willen zuurstof geven aan initiatieven uit de private sector, waarbij het stadsbestuur eerder regisseur is dan organisator.

Een vuurwerk en lichtbeelden op het stadhuis zijn leuk, maar ze mogen geen evenement op zich zijn. Ze moeten degelijk ingebed worden in een volledige strategie om Sint-Niklaas op landelijk en zelfs in een aantal zaken internationaal te promoten.

 

En wat vooral van groot belang is. Alle stadspromotie moet worden gedragen door handelaars en horeca, en alle andere betrokken actoren.

Hoe groter het draagvlak, hoe sterker het resultaat.

 

Slide 7. Zuurstof voor het nieuwe jaar

 

Een nieuw jaar, liberale vrienden, een nieuwe beweging.

Met een liberale inslag maar niet te.

Met een sociale inslag maar niet te.

Met een groene inslag maar niet te

Want te is trop.

 

Slide 8. Zuurstof voor Sint-Niklaas

 

Zuurstof voor Sint-Niklaas beste liberale vrienden is tenslotte meer dan ooit een veilige stad.

Het woord was wat vervreemd geraakt, maar we dissen het terug op : een onveiligheidsgevoel.

Dat moet verdwijnen.

We gaan inzetten op een forse strijd tegen zwerfvuil en een vervuilde woonomgeving. We zetten fors in op de aanpak van veelvoorkomende omgevingsproblemen door GAS-boetes optimaal te gebruiken voor bijvoorbeeld rondhanggedrag, het verstoren van de openbare orde, nachtlawaai.

We zullen camera’s inzetten, maar willen ook opnieuw meer blauw in het straatbeeld.

De veiligheid van onze inwoners en bezoekers staat zonder bovenaan de lijst van ons beleid.

 

Slide 9. Ook zot op zuurstof

 

Ook zot op zuustof. Daar ben ik van overtuigd. Omdat we niet zonder kunnen.

Ook Sint-Niklaas niet. Onze stad moet af van haar beademingsapparaat.

Zuurstof voor Sint-Niklaas.

Dat is de boodschap waarmee we samen naar de verkiezingen trekken.

 

En zijn we kandidaat om deel te nemen aan het beleid. Zonder twijfel. Zeer zeker.

We tonen zowel in de federale als Vlaamse regering met overschot dat we partners zijn waarop je kan rekenen voor een positief beleid.

We tonen aan dat ons beleid resultaten oplevert in het voordeel van werkgever en werknemer, onder een dalende belastingdruk.

 

Ook op lokaal vlak zijn we een sterke politieke partner met een innoverende aanpak en meer dan verandering vernieuwing.

Het woord is nu eerst aan de kiezer en daarna aan onze politieke partners.

Wat niet wil zeggen dat we indien nodig zelf initiatief zullen ondernemen.

Ik dank jullie voor jullie aandacht.

 

Voor de presentatie klik op onderstaande link:

Presentatie nieuwjaarsspeech Ine Somers_Webversie