Mondelinge vraag – Gaming als behandeling in de psychiatrie – een eerste stap is gezet

06-10-2015 

 Momenteel zien we ook op het vlak van psychiatrie nieuwe ontwikkelingen dankzij de nieuwe media. Serious games worden volop ontwikkeld. Voor personen met depressieve neigingen worden bijvoorbeeld games ontwikkeld om het pessimistisch denken weg te trainen. In het spel kan men immers meer punten verdienen wanneer men een positieve inschatting maakt.

Deze evolutie stelt de ziekteverzekering voor nieuwe uitdagingen. Er verschijnt immers een totaal nieuw product op het toneel in de gezondheidszorg, naast de klassieke medisch-technische prestaties en de consultatie, al dan niet op afstand. Het past ook heel goed in een beleid dat een antwoord moet bieden op de nieuwe uitdagingen, met name de enorme toename van chronische aandoeningen. Die uitdaging kunnen wij alleen maar tot een goed einde brengen, indien we de patiënt veel meer actor maken in het ziekteproces, door hem de nodige kennis over zijn aandoening bij te brengen en bij hem vaardigheden te ontwikkelen om gepast te reageren wanneer hij bepaalde symptomen vaststelt.

Bij wege van parlementaire vraag heeft Ine minister De Block aangesproken omtrent dit thema.

De minister erkent het nut van dergelijke behandeling maar wijst op de nood aan wetenschappelijk bewijs moeten komen, dat volgens haar zal komen van het terrein, want dergelijke tendensen waaien altijd over.