Landelijke sterfte onder konijnen door het RHD2-virus gedeeltelijk onder controle, vaccineren blijft de boodschap!

In de konijnsector heerst onrust over de zogenaamde RDH2-ziekte bij konijnen, dat sinds begin dit jaar aan een opmars bezig is. Dit virus, een variant van de rabit hemorrhagic disease (RDH) komt met zekerheid voor in België en de buurlanden. Dit tot wanhoop van de konijnenhouders die hun dieren verliezen aan de ziekte.
Gelet op de problematiek stelde Ine een vaag aan Minister Borsus (bevoegd voor landbouw) betreffende de omvang, de preventie en de vaccinatie rond RHD.

De minister stelt in zijn antwoord dat RHD noch op Europees, noch op Belgisch vlak een officieel bestreden dierziekte is, aangezien ze niet kan worden overgedragen op de mens. Er bestaat geen officieel programma ter bestrijding van de ziekte en verdenkingen of uitbraken van de ziekte moeten niet gemeld worden.
De rol van het FAVV beperkt zich bijgevolg tot het geven van adviezen om de risico’s op de verspreiding van de ziekte te reduceren, zoals het vaccineren van gevoelige dieren en het stopzetten van de af- en aanvoer van dieren van en naar positieve bedrijven.
Naar het voorbeeld van de dierenziekten die niet officieel bestreden worden, worden de houders aanbevolen, op vrijwillige basis en in overleg met zijn dierenarts, de nodige maatregelen te nemen voor de preventie en de bestrijding van deze ziekte. Begin augustus 2016 verzond het FAVV een algemeen persbericht en een nieuwsbrief naar de sector en de dierenartsen. Verder beantwoordt het FAVV alle specifieke vragen vanuit de sector. Op deze manier werd informatie naar de individuele konijnenhouders verspreid via de fokverenigingen, stelt de minister.
Wat betreft de vaccinatie blijkt uit het antwoord van de minister dat momenteel in België geen vaccins tegen RHD vergund zijn. Konijnen kunnen evenwel gevaccineerd worden met een buitenlands vaccin. Bij de uitbraak van de epidemie was er een tekort maar momenteel is de voorraad voldoende groot. De situatie lijkt dus min of meer onder controle, hoofdzakelijk door maatregelen vanuit de sector zelf.
Aangezien de ziekte veelal wordt overgedragen door wilde konijnen, dient er ook bij de in het wild levende konijnen naar een oplossing gezocht worden. Dit betreft een gewestelijke bevoegdheid en dus zal een Open-VLD collega van Ine hieromtrent de Vlaamse Minister Schauvliege interpelleren.
Wordt dus vervolgd …….