Jeugdhuizen Kompas en Den Eglantier ontvangen opnieuw subsidies van Minister Gatz

Elk jaar kent Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz subsidies toe aan jeugdhuizen die inzetten op een werking rond ondernemerschap en artistieke expressie die de grenzen van hun gemeente overstijgt. Deze week besliste Gatz over die subsidies voor 2017. Zeventig projecten krijgen een toelage. Voor deze projecten werd in totaal 2.987.900 euro vrijgemaakt, een stijging van meer dan 15 procent (427.165 euro) ten opzichte van dit jaar.

Minister Sven Gatz: “Jeugdhuizen zijn open en breed toegankelijke ontmoetingsplekken voor jongeren. Ze bereiken wekelijks duizenden jongeren en vrijwilligers. Daardoor kunnen ze bijdragen om diverse doelstellingen van het Vlaamse jeugdbeleid te realiseren. Op sociaal, cultureel en educatief vlak, maar ook op het vlak van integratie spelen ze een rol in het beleid voor tieners en jongvolwassenen. Het zijn plaatsen waar impulsen gegeven worden rond diversiteit, jeugdcultuur, aandacht voor kwetsbare groepen, zin voor creativiteit en ondernemen.”

Via de subsidies voor bovenlokale projecten kunnen jeugdhuizen beroep doen op een personeelssubsidie van maximaal 40.000 euro en een werkingssubsidie van maximaal 5.000 euro om naast hun bestaande werking een bovenlokaal project uit te voeren rond artistieke expressie of ondernemerschap.

Ine Somers is zeer tevreden dat ook twee jeugdhuizen uit Sint-Niklaas, net zoals de laatste jaren, elk van een subsidie van niet minder dan 45.000€ kunnen genieten om  het bereik van deze jongerencentra op verschillende fronten te verhogen