INFO-AVOND BOSDECREET 20/06/2017

Open Vld Waasmunster en Sint-Niklaas organiseerden op 20 juni een infoavond om de plannen van Minister Schauvliege (CD&V) en de Vlaamse Regering om bebouwing tegen te gaan in de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB) gelegen in het woon-, woonpark-, recreatie-, landbouw- en industriegebied volgens het Gewestplan, toe te lichten.

 

Vlaams minister-president Geert Bourgeois mag dan nog de afschaffing van de Vlaamse boskaart aangekondigd hebben, voor de eigenaars van de 15.000 stukken grond die daarop terecht kwamen, is er alsnog geen duidelijkheid. Het kabinet van Vlaams minister-president Bourgeois kon recentelijk nog niet zeggen wanneer de betrokkenen rechtszekerheid zullen krijgen. De bedoeling is om “het huiswerk opnieuw te doen”. Dus voor wie nu op de kaart staat en hoopte  daar vanaf te geraken, is het nog lang niet zeker dat dat ook daadwerkelijk zal gebeuren. Waakzaamheid is dus geboden!

 

De MKWB zijn bossen die niet gelegen zijn in een groene ruimtelijke bestemming, maar o.a. in woon-, industrie-, recreatie- of landbouwgebied.

 

Voor de bossen aangeduid op de kaart van de MKWB geldt een verstrengde procedure voor ontbossing.

Het verwijderen van die bossen is verboden.

 

Bij het Agentschap voor Natuur en Bos kan wel een afwijking aangevraagd worden. De Vlaamse regering zal na advies van dit Agentschap over die afwijkingsaanvraag beslissen.

 

Als de Vlaamse Regering een aanvraag tot ontbossing afwijst, moet binnen de twee jaar na weigering een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voorlopig vastgesteld worden. Op die manier kan een wijziging naar een bijv. groene bestemming doorgevoerd worden.

 

Open Vld Waasmunster en Sint-Niklaas wensen bossen maximaal te beschermen, maar respecteren ook het eigendomsrecht. Net als bij de opmaak van het Gewestplan in 1976 riskeren heel wat eigenaars benadeeld te worden. Ook toen werden woningen met geldige bouwvergunningen plotsklaps en zonder vergoeding  zonevreemd gemaakt.

 

Voor alle duidelijkheid : Open Vld Waasmunster en Sint-Niklaas zijn wel degelijk voorstander van het creëren van nieuwe bossen en het vrijwaren van bestaande, maar dit vergt wel een grotere inspanning dan een willekeurige tekening op een kaartje of het plots wijzigen van een woonbestemming naar een groenbestemming met alle gevolgen ervan voor de betrokken eigenaars.

 

Voor meer informatie kan u de volgende link raadplegen:  https://we.tl/Ebdp1xvAhI