INE ZIT RONDE TAFEL CONFERENTIE IMMUNOTHERAPIE VOOR DD 28 JUNI 2018

Status van kankerimmunotherapie in België na twee jaar:

Tumorreductie van 40% bij melanoom en daling van de mortaliteit met 50% bij longkanker

 Immunotherapie zorgt voor ongeveer 11.000 extra levensjaren in vergelijking met de standaardbehandelingen; en voor een ongeëvenaarde levenskwaliteit omdat de behandeling veel beter wordt verdragen.

 Immuno-oncologie, 2 jaar later

Sinds twee jaar is immunotherapie in België toegankelijk om enkele van de meest agressieve kankers te behandelen, zoals longkanker en melanoom, waarvoor de levensverwachtingen bedroevend laag waren. In 2016 werd immunotherapie terugbetaald voor een eerste type kanker, melanoom. De belangstelling was groot, want de behandeling van dit soort kanker was de voorbije decennia maar heel weinig geëvolueerd. Immunotherapie, die erin bestaat het immuunsysteem aan te wakkeren zodat het de kankercellen bestrijdt zonder hierbij de gezonde cellen te beschadigen, kondigde een ware revolutie aan in de behandeling van verschillende kankers. De verwachtingen waren dus groot. En tot dusver zijn alle beloftes ingelost. Deze behandeling verhoogt de overlevingskansen van de patiënten in bepaalde gevallen aanzienlijk, biedt hen een betere levenskwaliteit en heeft over het algemeen minder bijwerkingen.

 

Om immunotherapie in een stroomversnelling te brengen en patiënten in ons land de toegang tot de revolutionaire innovaties te verzekeren, zaten wetenschappers, vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, politici en bedrijven rond de tafel op een parlementaire conferentie over immunotherapie in oncologie. Ine Somers en Jan Vercammen, federale parlementsleden engageren zich: “Kankerbestrijding is een nationale prioriteit. De bijeenkomst van vandaag is een gelegenheid om verschillende spelers in de sector informatie te laten uitwisselen over de nieuwste ontwikkelingen in de behandelingen en na te gaan van welke maatregelen bewezen is dat ze noodzakelijk zijn om de Belgische patiënten de toegang tot die behandelingen te verzekeren. Voor een aantal patiënten dringt de tijd, het is belangrijk hen uitermate snel toegang te verlenen. België is een van de koplopers inzake toegang tot therapeutische innovaties en dat moet zo blijven. We zullen er een prioriteit van maken.”