INE WIL GEZONDHEIDSKENNIS VAN BELGEN OPKRIKKEN

De Kamercommissie Volksgezondheid nam zonet een resolutie aan van Open Vld Kamerlid Ine Somers waarin ze aandringt op een strategie om de gezondheidswijsheid van Belgen te vergroten. “Uit onderzoek blijkt dat 4 op de 10 Belgen onvoldoende geïnformeerd is om de eigen gezondheid te handhaven en te verbeteren. Dat moet beter, bijvoorbeeld om ziektes en ongemakken te voorkomen.”

4 op de 10 Belgen beschikken over onvoldoende kennis en vaardigheden om hun gezondheid te handhaven of te verbeteren. Bij 3 op de 10 zijn de vaardigheden beperkt en bij 1 op de 10 onvoldoende. De cijfers over de gezondheidswijsheid van de Belgen komen uit een onderzoek van CM, UCLouvain en KULeuven. België zit in de Europese middenmoot, maar scoort bijvoorbeeld slechter dan Nederland. Volksvertegenwoordiger Ine Somers wil een strategie om dat probleem aan te pakken.

 

Waarom is gezondheidswijsheid zo belangrijk ?

 

Gezondheidswijsheid betekent het in staat zijn informatie op te zoeken, ze te begrijpen en ze toe te passen in het dagelijks leven om zo de eigen gezondheid te handhaven of te verbeteren. “Hoe wijzer de burgers, hoe gezonder ze kunnen zijn en blijven. We moeten hier dus op inzetten. In het belang van de patiënt, maar ook van de sociale zekerheid.”

In haar resolutie vraagt Somers aan minister De Block een strategie te ontwikkelen om de gezondheidswijsheid te verbeteren. “We vragen een gezondheidsdoelstelling op te stellen. Op die manier wordt de uitdaging concreet geformuleerd. Om te weten of we de doelstelling halen, vragen we een gezondheidswijsheidsindex te ontwerpen. Op die manier kunnen we het impact van de nieuwe strategie meten.”

 

Strategie

 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er een link is tussen gezondheidswijsheid en mortaliteit. “Maar er is ook een verband tussen gezondheidswijsheid en de gezondheidskloof tussen arm en rijk. Het opleidingsniveau van mensen is de meest bepalende factor voor een beperkte gezondheidswijsheid. Daarnaast spelen ook de economische situatie, het sociaal statuut en het behoren tot een minderheidsgroep een rol”, legt Somers uit. Met dit initiatief wil zij dan ook in eerste instantie prioriteit geven aan patiënten en groepen van patiënten die de grootste lacunes vertonen op vlak van gezondheidswijsheid.

Uit onderzoek blijkt dat heel wat gezondheidszorgverstrekkers zoals artsen, apothekers, thuisverpleegkundigen… de gezondheidswijsheid van de Belgen overschatten. “Dit gegeven moet dus meegenomen worden in de doelstellingen. Het is dus belangrijk de zorgverstrekkers te sensibiliseren om na te gaan of hun patiënten de verstrekte informatie goed hebben begrepen”, zo maakt Somers haar resolutie concreet. “Het is eveneens belangrijk dat we leermogelijkheden meer visueel en interactief verstrekken, zodat ze vlot kunnen worden opgepikt.” Vandaag zijn er al initiatieven om de gezondheidswijsheid te verbeteren. “Het is de bedoeling al deze actoren samen te brengen om hun kennis en ervaring te benutten bij het opstellen van de vooropgestelde strategie.”