INE STELT LIJST VERKIEZINGEN 14/10 OPENVLD #ZUURSTOF VOOR

Als lijsttrekker van Open Vld#zuurstof stel ik graag een deel van onze lijst voor.

Onze lijst werd zaterdag 30 juni 2018 door het Open vld bestuur van Sint-Niklaas unaniem goedgekeurd. De volledige lijst wordt kenbaar gemaakt na de ledenvergadering van zaterdag 7 juli. Met 4 nieuwkomers in onze top 10 en een erkenning van mensen die zich de voorbije 6 jaar enorm hebben ingezet gaan we op 14 oktober naar de kiezer. 

1 Ine Somers Parlementslid/gemeenteraadslid
2 Karel Noppe Kabinetsmedewerker Schepen Peeters te Gent/Voorzitter Jong Vld en ondervoorzitter Open Vld Sint-Niklaas
3 Serge Van den Neucker Ondernemer/poltitiek secretaris
4 Eline De Bruyne Leerkracht/OCMW-mandataris
5 Geert Van Drom ICT-verantwoordelijke/Voorzitter Open Vld Sint-Niklaas
6 Bart Dellaert Ondernemer/nieuwkomer
7 Veronique D’Haeyer Parlementair medewerker/nieuwkomer
8 Steven Claes Zaakvoerder brainfreez/nieuwkomer
9 Sara Tekari Leerkracht/nieuwkomer
10 Stijn Eggermont Zelfstandig verpleger
40 Sylvia Van Meirvenne Provincieraadslid/kabinetsmedewerker Maggie De Block
41 Ronny Suy Kapper/gemeenteraadslid

 

De zuurstof die Open vld Sint-Niklaas wil geven aan al zijn inwoners, handelaars en bezoekers heeft ervoor gezorgd dat er een aantal sterke nieuwe kandidaten heel enthousiast hebben aangeklopt. Met in totaal 27 nieuwkomers over de ganse lijst bewijst dat onze #zuurstofshot alvast heeft gewerkt voor Open Vld Sint-Niklaas. We stappen dan ook vol vertrouwen met deze vernieuwde ploeg naar de kiezer op 14 oktober. Het scheikundig symbool voor zuurstof is O. De O is niet toevallig de meest open letter. Zuurstof is bovendien een van de meest fundamentele bouwstenen van het leven op deze planeet. Een straf element, dus, die O. Want O nodigt uit om verbindingen te maken. De nodige verbindingen met enthousiaste inwoners van onze stad zijn gemaakt en hebben geresulteerd in deze vernieuwde lijst.

Dit zal nu verder gezet worden met iedereen in onze stad want Open Vld#zuurstof wil de stad teruggeven aan de burgers. Bij aanvang van elk project, in welk domein dan ook,  dient de burger betrokken te zijn. Laat burgers maar de juiste dosis zuurstof toedienen aan onze stad, ze kunnen het.

Dit kwam duidelijk naar voren tijdens onze brainstorm sessies waarbij heel veel nieuwe verfrissende ideeën op tafel werden gelegd. In de huidige tijd, bestaat de scheidingslijn tussen burger en organisatie bijna niet meer. In een echt burgervriendelijke gemeente maakt de burger steeds onderdeel uit van het ganse beleid. De traditionele politiek verdwijnt, het bestuur moet meer gezien worden als een facilitator die samen met zijn burgers iets doet, eerder dan een instituut te zijn dat ervan uitgaat dat de burger hen gelooft op hun woord. Hierover zal u in de komende periode meer te weten komen via ons programma, maar hierbij alvast een aantal voorbeelden:

– geef burgers inspraak bij stadsvernieuwingsprojecten en durf in te gaan tegen algemene tendensen als deze voor onze stad niet goed zijn

– geef buurten, pleinen en straten een 2de adem door ze mee te laten invullen door iedereen die er vertoeft

– geef de schoolomgeving terug aan de scholieren, laat hen mee nadenken en bepalen hoe ze hun schoolomgeving gezellig, stressvrij en veiliger kunnen maken. Niet enkel hun schoolomgeving, maar overal waar de jeugd vertoeft dient inspraak te zijn. Kortom creëer echte jeugdlabo’s . De stem van de jonge bewoner van onze stad door laten sijpelen tot in de plannen van de stad en de architecten is essentieel. Op deze manier binden we de jeugdige bevolking aan onze stad.

De suggesties in ons programma zijn talrijk en zullen met veel plezier door onze kandidaten voorgesteld worden in de komende periode.

Als lijsttrekker ben ik dan ook zeer vereerd met deze lijst naar de kiezer te trekken.

Volg ook op facebook alle kandidaten met hun vernieuwde banner.