INE FEEST EDITIE 8: Opnieuw een schot in de roos !

Al  vele jaren zorgt onze vzw De Blauwe Dolfijn ervoor dat we telkens weer een mooi bedrag kan geschonken worden aan goede doelen. Zij doen dit door de organisatie van een jaarlijkse benefietavond ‘INE FEEST’.

Dit jaar deden we dit voor de achtste keer, op 18 maart jongstleden, met meer dan 400 aanwezigen, die door hun deelname aan het diner gevolgd door het reeds vermaarde dansfeest, onze organisatie steunden. Uiteraard zijn ook de sponsors van belang. Zij maken het feest mogelijk en zorgen mee voor de donatie aan de goede doelen.

De opbrengst van Ine Feest  is dit jaar gegaan naar twee goede doelen.

Er is de jeugdwerking van Royal Tennisclub uit Sint-Niklaas. De club voert haar jeugdwerking hoog in het vaandel, met als uitgangspunt voldoende beweging als belangrijk onderdeel van de opvoeding voor onze jeugd. Tegelijk wil de jeugdwerking van deze club de tennissport toegankelijk maken voor iedereen.  Kinderen aanmoedigen om actief te zijn en plezier te beleven aan de tennissport, ook al is het financieel soms moeilijk haalbaar. Deze missie willen we financieel steunen.

Het tweede goede doel is Het Veer, een opvangcentrum voor kinderen met een ontwikkelingsproblemen. Voor Het Veer uit Sint-Niklaas werken we samen met De Blauwe Dolfijn een project uit. De missie van Het Veer is ‘samen groeien’ en ‘geloven in de ontwikkeling van ieder kind’. Deze kinderen een daguitstap bezorgen die ze niet snel zullen vergeten is onze opdracht, met de opbrengst van dit benefietfeest.

We bedanken iedereen die zich hiervoor heeft geëngageerd.
In het bijzonder danken wij alle vrijwilligers. Ze bedienen iedereen aanwezig op deze avond met vol enthousiasme. Dank ook aan onze twee restaurants, BlaBlaBla en Park en Laan, dank aan huis Van Poeck voor de koffie, en dank onze banketbakkers Jan Reed en Wim Geerinck, dank aan onze drankenleverancier Dullaert en dank aan eventbouwer Eland. Een bijzondere postume dank  aan bakker Jos Blommaert die 7 jaar Ine Feest steunde, maar ons helaas door een verkeersongeval veel te vroeg en abrupt ontviel, samen met zijn schoonmoeder Lisette Rotthier.

Het was een fantastische avond, met smakelijke eten en feestelijk dansen.

Ine Somers – Parlementslid Open Vld

René Hanssen – Voorzitter Vzw Blauwe Dolfijn

Het voltallige bestuur van Vzw Blauwe Dolfijn