GOEDKEURING RESOLUTIE ORGAANDONATIE

België doet het zeer goed op vlak van orgaandonatie.

De cijfers bewijzen dat. Het aantal Belgen dat minstens één orgaan heeft gedoneerd bedroeg in 2017 348. Met 30,6 orgaandonoren na overlijden per miljoen inwoners staat België op de tweede plaats van het Eurotransplant-netwerk.

In 2017 waren er ook 99 Belgen die een orgaan afstonden bij leven. Met 8,7 levende donoren per miljoen inwoners telt ons land het op één na hoogste aantal levende donoren per inwoner van het Eurotransplant-netwerk, na Nederland (32,8 per miljoen).  

Met deze donaties konden 1.041 transplantaties uitgevoerd worden. Daarmee tellen we het hoogst aantal transplantaties in het hele Eurotransplant-netwerk.

Maar de realiteit is ook dat er 1.292 Belgen nog op de wachtlijst staan voor een orgaan en dat nog steeds mensen overlijden bij gebrek aan een geschikt orgaan.

De commissie Volksgezondheid heeft heel wat vergaderingen gewijd aan initiatieven om het aantal orgaandonaties na overlijden en bij leven te verhogen.

Enkele weken geleden hebben we een wetgevend initiatief genomen om de registratie als donor of van de weigering van donatie te faciliteren. Naast een registratie via het gemeentehuis zal in de toekomst ook een registratie via de huisarts en een zelfregistratie mogelijk worden.

Voor wat betreft levende donatie heeft de minister al één stap gezet. De medische kosten die betrekking hebben op de screening van de kandidaat-donor, de donatie van het orgaan en de onderzoeken gerelateerd aan de donatie gedurende 9 jaar vanaf het einde van de periode van 1 jaar na de afname zullen door de overheid volledig ten laste worden genomen. Doordat vertraging is opgetreden bij de publicatie van dit koninklijk besluit zal dat retroactief in werking treden op 1 juli 2017 zodat levende organen financieel voor deze vertraging niet zullen worden afgestraft.

Op 3 mei werd een resolutie goedgekeurd waarin we één duidelijke prioriteit gesteld hebben. We vragen de minister nog één stap verder te gaan en ook alle kosten verbonden aan de screening van de kandidaat-donoren die uiteindelijk geen donor worden, in kaart te brengen en de volledige ten laste neming zo vlug mogelijk te realiseren.

Op die manier zouden we deze legislatuur een enorme stap voorwaarts hebben gezet voor de ten laste neming van de gezondheidskosten verbonden aan levende donatie.