“Gevoelige zones nu aanpakken”

De stad investeert maar liefst 26 miljoen euro in de waterhuishouding, maar de vijf belangrijkste knelpunten blijven onaangeroerd. Nochtans bewezen de hevige regens van de voorbije maanden dat ingrepen dáár hoogdringend zijn.

Van mei tot augustus werd Sint-Niklaas zes keer getroffen door uitzonderlijk zware regenval of onweders. Opvallend is dat er zich problemen voordoen op plaatsen die tot voor enkele jaren gevrijwaard bleven van wateroverlast. De stedelijke dienst openbare werken maakte recent een analyse van de grootste probleempunten. Dat zijn het Hertjen, het Brugsken, de omgeving Tereken, de Broedersstraat en de Watermolenstraat. Telkens zijn hopeloos verouderde en zelfs ingestorte rioleringen de oorzaak van de grote wateroverlast. In het andere geval is er recent teveel waterafvoer ontstaan en bleef de afvoercapaciteit gelijk, zoals aan Tereken, waar het nieuwe rusthuis en de afvoer vanuit de Kapelstraat en het Waasland Shopping Center voor meer water zorgt. Maar ook daar is de riolering tot op de draad versleten. “Opvallend is dat er de komende jaren géén oplossingen op tafel liggen voor deze probleempunten, ondanks de 26 miljoen euro investeringen deze legislatuur. Alleen de vernieuwing van de rioleringen op de N70 tussen Parklaan en Singel moeten het Hertjen kunnen vrijwaren. De stad moet daaromde planning aanpassen. Het is aan het schepencollege om uit te maken wat nodig is: andere rioprojecten schrappen of andere prioriteiten leggen”, stelt raadslid Kris Van der Coelden (sp.a).

Intensere regenval

In Sint-Niklaas werd eind jaren negentig gestart met de grote aanval op de waterproblemen, nadat een wolkbreuk in juli 1995 een groot deel van de stadskern blank zette. In heel wat straten moeten bewoners zich nu geen zorgen meer maken. “Maar de problemen zijn niet van de baan. Ten eerste omdat het aantal stortbuien toeneemt en de regenval intenser wordt. Wetenschappers stellen onomwonden dat wat 20 jaar geleden nog een bui was die maar eens om de 50 jaar voorkwam, vandaag een vijfjaarlijkse bui is geworden.”

Op het Hertjen kijken ze al uit naar ingrepen. Op zondag 13 juli kregen heel wat huizen er een hoop water binnen. “De eerste keer in dertig jaar. Het water stroomde binnen”, klinkt het. De zandzakjes liggen er nog steeds op het trottoir.

 

Onderhoud grachten

Ook de oppositie stelt vragen vrijdag in de gemeenteraad. “Dat er problemen zijn, is duidelijk”, aldus Ine Somers (Open VLD). “Het sluitstuk, met de afvoer van het Waasland Shopping Center en die omgeving, moet dringend gebeuren. Zo komt Tereken in de problemen. Maar ook het gebrek aan onderhoud van grachten is frappant.”

 

De stad heeft al tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd in rioleringen, bufferbekkens en duikers. “Eén van dé problemen is ook dat er via Aquafin teveel aandacht is voor het afkoppelen van regen- en afvalwater, om geen regenwater meer in de zuiveringsstations te krijgen. Maar er wordt te weinig rekening gehouden met de verouderde rioleringen”, aldus Van der Coelden.

Schepen voor Openbare Werken Gaspard Van Peteghem (sp.a) gaat de komende weken alle problemen in kaart brengen. “We moeten voortdurend onze plannen aanpassen. Investeringen verschuiven? Dat kan. De komende weken nemen we dat ernstig in beraad.”

 

JORIS VERGAUWEN ■ HLN