GEÏNTEGREERDE ZORG VOOR KWART VAN BELGISCHE BEVOLKING

Over heel België starten binnenkort 14 projecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. De selectie werd vandaag, 18 december 2017, goedgekeurd op het Verzekeringscomité van het Riziv. De bedoeling van de projecten is om de zorg voor mensen met een chronische aandoening beter te stroomlijnen. Zorgverleners en -instellingen zullen beter samenwerken rond en met de patiënt, zodat die kan rekenen op betere zorg én een betere levenskwaliteit. De projecten zullen vier jaar lopen.

In het totaal bestrijken de projecten een regio van 2,65 miljoen mensen, ongeveer een kwart van de Belgische bevolking. Vlaanderen telt zeven projecten, Wallonië vijf, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap elk één. Elk project is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de verschillende zorg- en hulpverstrekkers, in samenwerking met de verschillende overheden.

 

In de projecten zullen zorgverleners in de eerste en de tweede lijn, actoren uit de woon- en de thuiszorg, verenigingen van patiënten en/of mantelzorgers en welzijnsorganisaties nauwer met elkaar samenwerken. Ook andere actoren zijn betrokken, zoals de ziekenfondsen, de vrijetijdssector, lokale overheden en academici. En op beleidsniveau zal evenzeer nauwer worden samengewerkt.

 

Nu al effect

Elk project beschikt over een actieplan dat vertrekt van de behoeften binnen een afgebakende regio. De actieplannen zijn opgebouwd rond 18 cruciale ingrediënten om te komen tot een geïntegreerde samenwerking, o.a. patient empowerment, ondersteuning van mantelzorgers, multidisciplinaire richtlijnen, preventie… De actieplannen kwamen bottom-up tot stand en zijn het resultaat van de inzet van heel veel mensen. Daardoor is er vandaag al verandering voelbaar: door samen aan tafel te zitten, werken verschillende zorg- en hulpverstrekkers en patiënten nu nauwer samen en hebben ze meer begrip en respect voor elkaars sterktes en uitdagingen.

 

Budgetgarantie

De projecten zullen werken binnen een systeem van budgetgarantie: de middelen die vandaag worden ingezet voor de zorg voor chronisch zieken zijn gedurende de volledige vier jaar gegarandeerd. Door beter samen te werken over de verschillende niveaus heen zal bijv. dubbel werk vermeden kunnen worden. Het budget dat zo wordt bespaard, zullen de projecten investeren om nieuwe zorgactiviteiten te ontwikkelen om noden van chronische patiënten nog beter te beantwoorden. Faith.be, een consortium van Belgische universiteiten, zal de verschillende projecten wetenschappelijk begeleiden.

 

Gids voor geïntegreerde zorg

De selectie van de 14 projecten kadert in de hervorming van de zorg voor chronisch zieken. Op 2 februari 2016 lanceerden Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid, en haar collega-ministers van de deelstaten de Gids ‘Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid’. Uitgangspunt daarbij is de ‘Triple Aim’-doelstelling: de levenskwaliteit van chronische patiënten verhogen, de gezondheid van de bevolking verbeteren en de middelen die naar zorg stromen beter gebruiken, door meer en beter samen te werken. Bijkomend wordt in de gids bijzondere aandacht besteed aan het welzijn van de betrokken zorgverleners.

Tot grote tevredenheid van Ine wordt het Pilootproject Zorgregio Waasland inzake Zorgcontinuïteit en empowerment chronisch zieken hierbij opgenomen.