Wetsvoorstel goedgekeurd betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke

Dit wetsvoorstel strekt ertoe geesteszieken beter te beschermen door het aantal te horen personen uit te breiden zodat de vrederechter een vollediger beeld heeft van de situatie. Zo wordt ten aanzien van dichte familie een verplicht, maar voorwaardelijk (“zo mogelijk”) hoor recht ingebouwd. Om de communicatie te verbeteren wordt de dichte familie eveneens in kennis gesteld van elke genomen (gerechtelijke) beslissing, gaande van opname ter observatie tot nazorg.

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0765/54K0765001.pdf