Europese handicapkaart

Ook personen met een handicap reizen graag.

Helaas worden deze personen ook in het buitenland geconfronteerd met hun beperkingen kwestie van toegankelijkheid tot een plaats, aanpassingen, voorwaarden voor het gebruik van goederen en diensten …

In zijn thuisland kan de gehandicapte terugvallen op zijn kaart, maar niet in het buitenland.

Zo komt het heel vaak voor dat wanneer de persoon ter plaatse aankomt, hij ontdekt dat hij geen toegang zal hebben tot het bestaande aanbod voor het groot publiek. En indien er een aanbod is waarbij rekening werd gehouden met allerlei behoeften, is het niet noodzakelijk bekend en, in geval van twijfel, zal de persoon het niet erop wagen zich te verplaatsen. De toegang tot informatie is dus ook een echte uitdaging.

 

Vandaag de dag is de Europese parkeerkaart het enig middel waarmee de handicap kan worden bewezen. Maar…wanneer de kaart achter de voorruit wordt gelegd, kan deze niet getoond worden aan het loket van de bioscoop, …

 

Het BDF (Belgian Disability Forum) heeft een project van mobiliteitskaart in 2009 op gang gebracht, dat op 3 essentiële principes berust:

 

Dit project werd overgenomen door de Europese instanties en de Europese Commissie en uiteindelijk hebben 8 landen een kandidatuur ingediend, die werd aangenomen.

Deze landen zijn: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

Een Europese financiering wordt hen toegekend  om namelijk de kaart aan te maken, een netwerk van operatoren op te zetten, een nationale website met informatie voor de operatoren en de gebruikers te creëren en om een sensibiliseringscampagne te voeren.

Op 31 maart 2017 moet het systeem operationeel zijn.

Concreet zal, op termijn, een Belgische persoon met een handicap die naar Rome gaat de Romeinse historische sites kunnen bezoeken onder dezelfde voorwaarden als een Italiaanse burger. En zal een Fin die zich aanbiedt bij een federaal museum in Brussel, kunnen genieten van een verminderd tarief en een geleid bezoek aangepast aan zijn behoeften.

 

Het betreffende Protocol van overeenkomst werd op maandag 10/10/2016 getekend door de federale regering en de regeringen van de deelstaten

Zo wordt de “Europese Handicapkaart” (European Disability Card) een realiteit!