“EEN BLAUWE HEMEL DANKZIJ DE GROENE DAKEN”

In deze Sinterklaas-editie, wens ik ook even de daken in de schijnwerpers te plaatsen…

En dan wel de groene daken die aangewend kunnen worden voor de tuinbouw.

Het idee hierachter is om serres te plaatsen op de daken van de verschillende bedrijven in de industriegebieden.

Ruimtelijk zijn de voordelen vanzelfsprekend, men neemt geen ruimte in en industriegebieden zijn zeer vlot bereikbaar.

Maar ook op ecologisch vlak zijn er tal van voordelen. Zo kan de restwarmte van de bedrijven aangewend worden om de serres te verwarmen.

Dit concept, dat in Nederland reeds op kleine schaal wordt toegepast, verdient alle aandacht.

Want, zonder in ecologisch extremisme te vervallen, dienen we toch te zoeken naar alternatieven om ons milieu te sparen.

Met het idee van de groene daken dragen we bij aan een liberaal ecologisch beleid, met tal van economische voordelen, als tegengewicht voor het hedendaagse ‘militant ecologisme.

Het evenwicht tussen stad, industrie en klimaat is heden ten dage zeer belangrijk, denk maar aan wat er zich recent in de Filipijnen heeft afgespeeld.

Vergroening van de steden mag niet zomaar een modeterm zijn. Zoals reeds gesteld is de druk op open ruimte enorm. We moeten dan ook niet de indruk wekken dat er zeeën van ruimte in de stad zijn om parken en andere groene ruimtes aan te leggen. Precies daarom is een rationeel en verantwoord gebruik van de ruimte noodzakelijk, maar ook een beleid dat verder gaat dan ruimtegebruik. Zo is het goed nieuws dat steden hard werken aan het terugdringen van hun afvalproductie en dat ze zelfs minder huishoudelijk afval per inwoner produceren dan het Vlaamse gemiddelde. Anderzijds is er nog werk aan de winkel voor het recupereren en gebruiken van regenwater. Momenteel hergebruikt één vijfde van de inwoners water uit een regenput. Hier zit dus duidelijk nog een groeimarge. Ook initiatieven voor een efficiënter energiegebruik zijn aangewezen. Het is positief dat heel wat Vlaamse steden zich geëngageerd hebben voor de Benelux-samenwerking in het kader van Energie-efficiëntie binnen de gebouwde omgeving in de EU.

 

In Beveren wordt dit concept door onze plaatselijke afdeling onderzocht, en zij krijgen daarbij mijn volledige steun !