Controle FAVV in de pluimveesector

De aanklacht van Landsbondvoorzitter Danny Coulier omtrent de wijze waarop controles op pluimveebedrijven gebeuren, is politiek opgepikt. “Pluimveehouders zijn geen criminelen”, schreef Coulier, waarop Kamerlid Ine Somers zich informeerde bij federaal landbouwminister Willy Borsus, tevens voogdijminister van het FAVV. Borsus legt uit dat het Voedselagentschap een gedragscode voor zijn inspecteurs heeft en de manier van werken niet aangepast wordt omdat er geen misbruiken aangetoond zijn. Vorig jaar ontving de ombudsdienst geen klachten over onaangepast gedrag tijdens controles in de pluimveesector. Afgelopen maand was er wel één.

Begin dit jaar kaartte Landsbondvoorzitter Danny Coulier aan dat hij van leden meer en meer het signaal krijgt dat pluimveebedrijven overvloedig gecontroleerd worden. “Het minste dat we vragen, is dat dit gebeurt met respect en beleefdheid en begrip voor de sanitaire veiligheid van een pluimveebedrijf”, schreef hij in vakblad Pluimvee. Coulier voegde er aan toe dat pluimveehouders geen criminelen zijn gelet op “machtsmisbruik met muggenzifterij” dat hem door een lid gesignaleerd werd.

Kamerlid Ine Somers (Open Vld) heeft dit opgepikt en voorgelegd aan federaal landbouwminister Willy Borsus. Ze vroeg daarbij naar de instructies die de inspecteurs van het Voedselagentschap krijgen. Minister Borsus verwijst naar de gedragscode die iedereen online kan consulteren. “Bovendien hebben alle agenten een opleiding communicatie met de gecontroleerde gevolgd.” Voor het uitvoeren van inspecties maakt het FAVV gebruik van checklists. Borsus: “Dit laat toe om de controles te uniformiseren. De vragen zijn gebaseerd op de wetteksten en elke vraag krijgt een weging. Het aantal niet-conformiteiten en hun weging leidt tot een gestandaardiseerde berekening waarop de inspecteur zich baseert om uit te maken of een controle gunstig is of niet.”

De manier van werken wordt niet aangepast omdat er geen misbruiken aangetoond zijn volgens de minister. Met de sectororganisaties wordt regelmatig vergaderd. In die hoek wordt geen ontevredenheid geuit over de controles door FAVV-agenten. Klachten vanwege machtsmisbruik of onaangepast gedrag door een controleur zijn er vorig jaar evenmin ingediend bij de ombudsdienst van het agentschap.Voor de volledigheid voegt Borsus er wel aan toe dat vorige maand wél zo’n klacht is ingediend na een nachtelijke controle bij een uitsnijderij en groothandelaar in kip en gevogelte in aanwezigheid van de politie, “wat indrukwekkend overgekomen kan zijn”.

In de sector pluimvee (wat ruimer is dan alleen de braadkippen- en leghennenhouders, nvdr.) heeft het Voedselagentschap vorig jaar 1.140 missies uitgevoerd, waarbij 1.120 keer een checklist overlopen werd en 1.605 keer een staal genomen en geanalyseerd werd. Op basis van de checklisten werd 41 waarschuwingen uitgeschreven, maar geen enkel proces-verbaal van inbreuk. De staalnames hebben wel geleid tot twee pv’s. De niet-conformiteiten waarover de minister rapporteert, gaan over diergezondheid, infrastructuur en hygiëne, en traceerbaarheid.

Bron: www.vilt.be

foto: Hooibeekhoeve