CONSTRUCTIV

In 2010 werd door onze fractie aan het schepencollege gevraagd het  bouwbaanproject te willen ondersteunen en dit met als bedoeling de toeleiding van laaggeschoolden en langdurige werklozen naar een knelpuntberoep in de bouw te verbeteren in Sint-Niklaas. Dit werd zelfs na meerdere keren voorstellen niet als prioritair geacht. Maar nu na 7 jaar komt men dan toch tot dit inzicht en steunt men een project met een gelijkaardige doelstelling, Constructiv.

Het is belangrijk dat er meer jobs komen in Sint-Niklaas. En het is belangrijk dat de bouwsector steun krijgt. Ze kennen veel knelpuntberoepen en velen komen op een pensioenleeftijd waardoor de nood nogmaals wordt aangescherpt.

Dat jobcreatie noodzakelijk is bewijst ons armoedecijfer meer dan ooit. In 2001 bedroeg dit 6.7%, in 2012 14% en in 2016 19,6 % en dit in vergelijking met 12% voor Oost-Vlaanderen. En dat een job alleen je niet noodzakelijk uit armoede haalt weten wij maar al te goed. Toch is het een belangrijke voorwaarde, een goede start.

Bovendien zijn de werkloosheidscijfers in Sint-Niklaas vooral te vinden in groepen van mensen die moeilijk naar een job toe geleid worden. Daarom dat Open Vld tevreden is met deze beslissing. We hadden al 7 jaar kunnen inzetten hierop, maar daarvoor moest het voorstel destijds goedgekeurd zijn geworden.