INE ZIT RONDE TAFEL CONFERENTIE IMMUNOTHERAPIE VOOR DD 28 JUNI 2018

Status van kankerimmunotherapie in België na twee jaar:

Tumorreductie van 40% bij melanoom en daling van de mortaliteit met 50% bij longkanker

 Immunotherapie zorgt voor ongeveer 11.000 extra levensjaren in vergelijking met de standaardbehandelingen; en voor een ongeëvenaarde levenskwaliteit omdat de behandeling veel beter wordt verdragen.Meer lezen…

juli 12, 2018

INE WIL GEZONDHEIDSKENNIS VAN BELGEN OPKRIKKEN

De Kamercommissie Volksgezondheid nam zonet een resolutie aan van Open Vld Kamerlid Ine Somers waarin ze aandringt op een strategie om de gezondheidswijsheid van Belgen te vergroten. “Uit onderzoek blijkt dat 4 op de 10 Belgen onvoldoende geïnformeerd is om de eigen gezondheid te handhaven en te verbeteren. Dat moet beter, bijvoorbeeld om ziektes en ongemakken te voorkomen.”Meer lezen…

juni 19, 2018

WETSVOORSTEL GENITALE VERMINKING GOEDGEKEURD

Dit wetsvoorstel, goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van donderdag 31 mei, handelt over het beschermen van de fysieke integriteit van jonge meisjes. Het beschermen van de fysieke integriteit van mensen, in het bijzonder van jonge meisjes, maakt deel uit van de basisopdrachten van elke democratie.

Uit een recent onderzoek van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is gebleken dat er in ons land 17.276 vrouwen of meisjes zijn besneden en dat 8.644 meisjes het risico lopen op besnijdenis. Meer lezen…

juni 4, 2018

GOEDKEURING RESOLUTIE ORGAANDONATIE

België doet het zeer goed op vlak van orgaandonatie.

De cijfers bewijzen dat. Het aantal Belgen dat minstens één orgaan heeft gedoneerd bedroeg in 2017 348. Met 30,6 orgaandonoren na overlijden per miljoen inwoners staat België op de tweede plaats van het Eurotransplant-netwerk.

In 2017 waren er ook 99 Belgen die een orgaan afstonden bij leven. Met 8,7 levende donoren per miljoen inwoners telt ons land het op één na hoogste aantal levende donoren per inwoner van het Eurotransplant-netwerk, na Nederland (32,8 per miljoen).  Meer lezen…

juni 4, 2018

WERELD MS-DAG

In het perspectief van de Wereld MS-Dag van vandaag had ik de eer om op 17 mei de Ronde Tafel in het Federaal Parlement gewijd aan deze moeilijke en complexe materie mee voor te zitten als ondervoorzitter. Pakkende getuigenissen van patiënten en uitzonderlijke tussenkomsten van artsen-specialisten.

België zit in de kopgroep inzake wetenschappelijk onderzoek. Maar het gaat veel verder. Meer lezen…

mei 30, 2018

THUISVERPLEGING EN ANTIBIOTICA

In het kader van de thuishospitalisatie lopen een aantal proefprojecten die betrekking hebben op antibioticatherapie, waarbij onderzocht wordt of het mogelijk is antibioticakuren via infuus in een thuissituatie op een kwalitatieve wijze toe te dienen, om zo hospitalisaties te vermijden.

Om de kwaliteit van de zorg te garanderen, worden concrete afspraken gevraagd tussen de opnemende arts van het ziekenhuis en de andere betrokken zorgverleners, zoals de thuisverpleging.

Meer lezen…

mei 14, 2018

EXTRA NETTO – WANT U VERDIENT HET!

Open Vld voor een volle winkelkar!

Onder het motto “Extra netto, meer goesting” organiseerde Open Vld Sint-Niklaas op donderdagvoormiddag 25 januari een actiedag. Om de verhoging van de nettolonen in januari onder de aandacht te brengen, deelde Open Vld flyers en winkelkarmuntjes uit op de Markt. Want meer koopkracht, betekent meer vrijheid.

Deze maand zullen de mensen op hun loonbriefje gemiddeld 28 euro extra netto terug vinden. Sinds de start van deze regering stegen de nettolonen nu al maandelijks met gemiddeld 79 euro. En ook volgend jaar stijgen de nettolonen opnieuw. Hierdoor stijgt de koopkracht van de mensen en kunnen ze al eens iets meer kopen, daar profiteren ook onze lokale zelfstandigen van.

Meer lezen…

januari 30, 2018

RESOLUTIE THERAPIETROUW GOEDGEKEURD

“Therapieontrouw is gevaar voor gezondheid en kost miljoenen euro’s”

 

De commissie Volksgezondheid keurde op 09/01/2018 een resolutie goed van Open Vld Kamerlid Ine Somers die pleit voor een actieplan om de therapietrouw op te krikken. “Het niet correct volgen van een medische behandeling door de patiënt is niet alleen gevaarlijk voor diens gezondheid. Het kost ook miljoenen euro’s aan onze sociale zekerheid.”

 Meer lezen…

januari 10, 2018

GEÏNTEGREERDE ZORG VOOR KWART VAN BELGISCHE BEVOLKING

Over heel België starten binnenkort 14 projecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. De selectie werd vandaag, 18 december 2017, goedgekeurd op het Verzekeringscomité van het Riziv. De bedoeling van de projecten is om de zorg voor mensen met een chronische aandoening beter te stroomlijnen. Zorgverleners en -instellingen zullen beter samenwerken rond en met de patiënt, zodat die kan rekenen op betere zorg én een betere levenskwaliteit. De projecten zullen vier jaar lopen.

Meer lezen…

december 20, 2017

ARTSEN VERDIENEN ALLE STEUN OM LANGDURIG ZIEKEN NAAR WERK TE BEGELEIDEN

In de plenaire zitting van donderdag 7 december 2017 ging Ine in debat met minister Maggie De Block. De artsen van de ziekenfondsen die langdurig zieken opnieuw naar werk moeten begeleiden, slaken een noodkreet over hun werkdruk. Open Vld Kamerlid Ine Somers toont begrip: “Vele zieken die aan de beterhand zijn willen en kunnen op een trager tempo opnieuw aan de slag, eventueel met een aangepast takenpakket. De artsen zijn belangrijk om hen hier in bij te staan. De toegekende middelen moeten door de ziekenfondsen ook effectief aan de artsen worden besteed.”Meer lezen…

december 8, 2017

BRIEVEN VAN HOOP

Op 25 oktober werd er in De Kamer een ongewone dialoog tussen patiënten met uitgezaaide borstkanker en beleidsmakers gehouden. Een nieuwe studie rond gemetastaseerde borstkanker van de Stichting tegen Kanker werd toegelicht en in een tweede luik werd het boek Brieven van Hoop voorgesteld waaraan ik mijn medewerking verleende. Pakkende getuigenissen van sterke vrouwen! Mooie ontmoeting! Meer lezen…

december 8, 2017

CONFERENTIE GEZONDHEIDSWIJSHEID

Op dinsdag 24 oktober werd in het federaal parlement een conferentie over gezondheidswijsheid georganiseerd, een actueel onderwerp dat niet meer weg te denken is uit het huidige gezondheidsbeleid, onder voorzitterschap van Ine Somers en Peter Percyn.

Een onderwerp dat meer en meer actualiteit en aandacht verdient. Meer lezen…

november 2, 2017

Ine in De Morgen…Open VLD biedt alternatief voor dwang: NUDGING

Open VLD Kamerleden Ine Somers en Dirk Janssens dienen een resolutie in om nudging toe te passen in de gezondheidszorg. “Nudges zijn niet-dwingende prikkels die mensen richting een bepaalde keuze sturen, zonder evenwel hun keuzevrijheid en -opties te beperken. We kunnen ze inzetten om bijvoorbeeld het antibioticagebruik terug te dringen of om meer generische geneesmiddelen te gebruiken”. Meer lezen…

augustus 22, 2017

Wetsontwerp statuut van nationale solidariteit terreurslachtoffers

De aanslagen van 22 maart 2016 hebben een zware indruk achtergelaten op België. Het is een onuitwisbare zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons land. Tegelijkertijd is er in het bijzonder de impact op de rechtstreekse en onrechtstreekse slachtoffers van de daden van terreur.
In de commissie Volksgezondheid en in de onderzoekscommissie naar de aanslagen werden de slachtoffers en de nabestaanden gehoord.
Dit resulteerde in het wetsontwerp om een nieuw statuut te creëren voor slachtoffers van terrorisme. Het gaat hierbij niet enkel over de slachtoffers van 22 maart, maar ook over andere aanslagen. Zo’n bijzonder statuut is verantwoord. Het terrorisme heeft immers als doel om onze samenleving te ontwrichten, om onze maatschappij te verzwakken. Het is dus een teken van weerbaarheid en solidariteit dat we bij die daden van terrorisme als antwoord tonen dat wij niemand aan het lot overlaten, maar dat wij zullen zorgen voor een goede zorg voor de slachtoffers van dat terrorisme. Het gaat om een zaak van nationale erkentelijkheid en dankbaarheid.

Meer lezen…

juli 11, 2017

OVERBELASTING VAN DE SPOEDDIENSTEN

De spoeddiensten zijn in sommige perioden overbelast, dit voornamelijk in de winter met als gevolg lange wachttijden. Dit kan de veiligheid van patiënten in het gedrang brengen. Het is een jaarlijks weerkerend probleem, dat soms resulteert in een opnamestop bij ziekenhuizen wegens een tekort aan bedden. Een oplossing kan liggen bij de toepassing van het harmonica-principe. Dat systeem bestaat er in dat het aantal bedden in de zomer wordt afgebouwd en in de winter wordt opgevoerd. Op die manier kan een ziekenhuis op piekmomenten de stijgende vraag aan, maar moeten die bedden niet gefinancierd leegstaan in de zomerperiode.Meer lezen…

juli 11, 2017

Ronde Van Vlaanderen woensdag 7/6/2017

unnamedunnamed (1)

mei 30, 2017

BOSKAART MOET WORDEN AANGEPAST WANT LEIDT TOT DRAMA’S

Al 507 eigenaars zijn getroffen in mijn gemeente. Bouwgronden die zonder verwittiging niet meer bebouwd mogen worden omdat er bomen op staan? Jonge mensen die een bouwgrond kochten en nu plots geen bouwvergunning meer krijgen? Dat is toch pure diefstal. Mensen vragen ons als burgemeester om raad.Meer lezen…

mei 18, 2017

Reactie Ine Somers op het wetsvoorstel betreffende het geven van borstvoeding in het openbaar

Anne Dedry en Evita Willaert (Groen)  schrijven aan een wetsvoorstel betreffende het geven van borstvoeding in het openbaar.

Ine stelt dat vrouwen vandaag al het recht hebben om borstvoeding te geven, ook in de openbare ruimte. Dit recht inschrijven in een wet, is dus louter een symbooldaad.
Het is echter niet haalbaar om alle sociaal-wenselijke gedragingen –zoals het tolereren van borstvoeding in de openbare ruimte, of je treinzitje afstaan aan oudere mensen- in wetten en regeltjes te gieten. Daar passen wij liberalen voor.
Het lijkt ons interessanter om in te zetten op maatregelen die echt een verschil maken, zoals bijvoorbeeld een sensibiliseringscampagne rond borstvoeding. Want uiteraard vinden ook wij dat de borst geven de normaalste en natuurlijkste zaak van de wereld is. Moeders die daar voor kiezen, moeten dit in alle vrijheid kunnen doen. Maar moeders die er niet voor kiezen, moeten deze keuze evenzeer in alle vrijheid kunnen nemen.
Ine Somers
april 20, 2017

Controle FAVV in de pluimveesector

De aanklacht van Landsbondvoorzitter Danny Coulier omtrent de wijze waarop controles op pluimveebedrijven gebeuren, is politiek opgepikt. “Pluimveehouders zijn geen criminelen”, schreef Coulier, waarop Kamerlid Ine Somers zich informeerde bij federaal landbouwminister Willy Borsus, tevens voogdijminister van het FAVV. Borsus legt uit dat het Voedselagentschap een gedragscode voor zijn inspecteurs heeft en de manier van werken niet aangepast wordt omdat er geen misbruiken aangetoond zijn. Vorig jaar ontving de ombudsdienst geen klachten over onaangepast gedrag tijdens controles in de pluimveesector. Afgelopen maand was er wel één.

Meer lezen…

april 20, 2017

Spreidingscriteria voor overbrenging van apotheken worden gewijzigd.

Minister De Block kondigde op 15 maart 2017 het meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers aan. Daarin worden talrijke beleidslijnen uiteengezet van de minister voor apotheken die zullen worden uitgerold over de jaren 2017, 2018 en 2019.

Meer lezen…

maart 30, 2017

Tussenkomst van Ine Somers bij de bespreking Van het voorstel van resolutie betreffende epilepsie

Epilepsie is een aandoening die 60.000 mensen treft in ons land en die een niet te onderschatten impact heeft op het leven van deze patiënten, op vlak van gezondheid, maar ook op sociaal-economisch vlak. Ik wil dan ook de initiatiefneemster van NV-A en de initiatiefnemer van MR feliciteren met hun respectievelijke resoluties. Beiden hebben ze ons getriggerd om te onderzoeken  welke maatregelen noodzakelijk zijn om stappen vooruit te zetten.

Deze resolutie was het voorwerp van een interessante wisselwerking tussen meerderheid en oppositie binnen de commissie volksgezondheid en ik denk dat dit parlementaire engagement vanuit alle partijen geleid heeft tot een stevige tekst die de intentie heeft te werken aan een aantal problemen.

Meer lezen…

maart 30, 2017

Wetsvoorstel goedgekeurd betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke

Dit wetsvoorstel strekt ertoe geesteszieken beter te beschermen door het aantal te horen personen uit te breiden zodat de vrederechter een vollediger beeld heeft van de situatie. Zo wordt ten aanzien van dichte familie een verplicht, maar voorwaardelijk (“zo mogelijk”) hoor recht ingebouwd. Om de communicatie te verbeteren wordt de dichte familie eveneens in kennis gesteld van elke genomen (gerechtelijke) beslissing, gaande van opname ter observatie tot nazorg.

Meer lezen…

februari 9, 2017

Goed nieuws voor longkankerpatiënten

Een immunotherapie die efficiënter is dan chemotherapie
Pembrolizumab goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) als eerste behandeling voor het geavanceerde stadium van de meest voorkomende vorm van longkanker (niet-kleincellige)

Ongeveer 85% van alle longkankers zijn niet-kleincellig (1).

Meer lezen…

februari 2, 2017

Speech 29/01/2017

Vrienden liberalen
Vandaag blikken we terug op een gemotiveerd politiek jaar in Sint-Niklaas, een jaar vol politieke prikkels, een jaar van nijdig maar ook constructief oppositie voeren. Als oppositie in de gemeenteraad onze beleidsplannen onderstrepen en doordrukken.  Daarvoor op tafel slaan en doorgaan.

Meer lezen…

januari 31, 2017

Stand van zaken met betrekking tot de eisen van de kinesisten.

Sinds 1 januari 2017 hebben de kinesisten geen conventie meer omdat ze deze hebben opgezegd.

Indien er geen nieuwe conventie wordt getekend kan aan patiënten een hogere tarief worden gevraagd. De beroepsvereniging bepaalde richttarieven van 25 euro voor een consultatie in de praktijk en 27 euro voor een huisbezoek.

Meer lezen…

januari 12, 2017

Resolutie immunotherapie Ine Somers uitgevoerd door Minister De Block

Immuuntherapie bij kanker wordt vanaf 1 januari sneller terugbetaald. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) beslist. De behandeling wordt nu al terugbetaald voor patiënten met melanoom of huidkanker, maar de komende drie jaar zouden er 10.000 patiënten méér kunnen worden geholpen.

Meer lezen…

januari 12, 2017

Wetsvoorstel Ine: opname sondevoeding voor volwassenen in maximumfactuur

De ziekteverzekering voorziet in een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten van een enterale voeding die ten huize van de rechthebbende wordt toegediend. De terugbetaling door de ziekteverzekering is ontoereikend waardoor de  kosten ten laste van de patiënt toch nog tussen de 150 en 500 euro per maand bedraagt. Het verschil in kosten hangt samen met het type voeding en het gebruikte materiaal.

Meer lezen…

december 22, 2016

KCE jaarprogramma 2017: studievoorstel Ine weerhouden

Naar aanleiding van de oproep van het KCE voor studieonderwerpen diende Ine een voorstel in met als onderwerp: “Een medische richtlijn voor een adequate screening, behandeling en doorverwijzing bij postnatale depressie”.

Ine is verheugd dat dit voorstel weerhouden werd voor het KCE-werkprogramma werkprogramma 2017, en dit na een grondige evaluatie.

Meer lezen…

december 22, 2016

Europese handicapkaart

Ook personen met een handicap reizen graag.

Helaas worden deze personen ook in het buitenland geconfronteerd met hun beperkingen kwestie van toegankelijkheid tot een plaats, aanpassingen, voorwaarden voor het gebruik van goederen en diensten …

In zijn thuisland kan de gehandicapte terugvallen op zijn kaart, maar niet in het buitenland.

Meer lezen…

november 30, 2016

Wetsontwerp Diverse Bepalingen-Commissie DD 22/11/2016

Tijdens de commissie Volksgezondheid van 22/11/2016 werd het wetsontwerp diverse bepalingen toegelicht door Minister De Block. Onder het groot aantal bepalingen, waarbij de meeste van technische aard zijn, zijn er een aantal die positief zijn voor de patiënt, en die de positie van de patiënt versterken, zoals bijvoorbeeld:

– aanpassing van de maximumfactuur waarbij de minister ervoor zorgt dat rekening wordt gehouden met het reële gezinsinkomen van de patiënt

Meer lezen…

november 30, 2016

Aanpak van het antibiotica-misbruik

Geleidelijk aan begin het bewustzijn te groeien dat een overconsumptie van antibiotica heel wat negatieve consequenties heeft, zoals het optreden van resistentie.Wat weinig mensen weten is dat er ook andere en voor de patiënt even ernstige gevolgen kunnen optreden, zoals Diabetes, en dit vooral bij kinderen.

Tijdens de commissie Volksgezondheid van 4 oktober jongstleden werd er omtrent de problematiek gedebatteerd tussen de parlementsleden en Minister De Block, welk debat aandachtig opgevolgd werd door Ine.

Meer lezen…

november 9, 2016

Runderen – Lumpy skin desease.

In 2015 werd in Griekenland lumpy skin desease (LSD) of besmettelijke nodulaire dermatose ontdekt bij runderen. Amper vier maanden later is ze aanwezig in tien Oost-Europese landen.  Dat zorg voor onrust in West-Europese landen, met Oostenrijk op kop.

Hoewel de ziekte zich traag verspreid en onder controle kan worden gehouden door het ruimen van besmette bedrijven en een bewegingsbeperking van runderen, krijgen we mee en meer vragen vanuit de sector in België.

Meer lezen…

november 9, 2016

Open Vld-studievoorstel over postnatale depressie haalt shortlist voor het werkprogramma 2017 van het kce

Op 15 oktober 2015 werd de resolutie met betrekking tot postnatale depressie van Vlaams Parlementslid Freya Saeys goedgekeurd. Doel van de resolutie was het taboe van de postnatale depressie te doorbreken, ze sneller te detecteren, gericht door te verwijzen en zo voorkomen dat vrouwen terecht komen in een zware depressie. Eén van de aanbevelingen van de resolutie was het opstellen van een medische richtlijn voor een adequate screening, behandeling en doorverwijzing bij postnatale depressie.

Meer lezen…

oktober 28, 2016

Landelijke sterfte onder konijnen door het RHD2-virus gedeeltelijk onder controle, vaccineren blijft de boodschap!

In de konijnsector heerst onrust over de zogenaamde RDH2-ziekte bij konijnen, dat sinds begin dit jaar aan een opmars bezig is. Dit virus, een variant van de rabit hemorrhagic disease (RDH) komt met zekerheid voor in België en de buurlanden. Dit tot wanhoop van de konijnenhouders die hun dieren verliezen aan de ziekte.
Gelet op de problematiek stelde Ine een vaag aan Minister Borsus (bevoegd voor landbouw) betreffende de omvang, de preventie en de vaccinatie rond RHD.

Meer lezen…

oktober 25, 2016

AZ Nikolaas voor overleg naar kabinet Maggie De Block

Dinsdagavond was er nog een actie in het AZ Nikolaas waarbij de noodzaak van een tweede NMR-toestel in de verf werd gezet. Gisterenmiddag trok een delegatie van het Wase fusieziekenhuis al voor overleg naar het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

 

Meer lezen…

september 27, 2016

PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE OPTIMA GAAT VAN START

Op 21 september kwam de parlementaire onderzoekscommissie, belast met het onderzoek over de oorzaken van het faillissement van Optima Bank en de eventuele belangenvermenging tussen de Optima Groep en haar componenten enerzijds en openbare besturen anderzijds, voor het eerst samen. Kort gezegd de Parlementaire onderzoekscommissie Optima. 

Meer lezen…

september 22, 2016

Ine steunt apothekerscampagne over therapietrouw

De Algemene Pharmaceutische Bond lanceert vandaag haar campagne rond therapietrouw, het nauwkeurig volgen van een voorgeschreven behandeling. Open Vld Kamerlid Ine Somers verwelkomt dit initiatief. In het parlement organiseerde ze in het voorjaar nog een rondetafelconferentie over het onderwerp en ze werkt momenteel aan een resolutie om de therapietrouw te verbeteren. “Dergelijke sensibiliseringscampagnes dragen daar zeker aan bij.”

Meer lezen…

september 22, 2016

Schriftelijke vraag aan de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke betreffende de dollekoeienziekte

Begin jaren 2000 werden in België jaarlijks honderdduizenden runderen getest op BSE of de zogenaamde dollekoeienziekte. De tests werden deels gefinancierd door het inmiddels geregionaliseerde Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). De Belgische staat was daarbij volgens de rechters van het Europees Hof van Justitie te gul. Ons land mocht niet meer dan 40 euro per test vergoeden, al de rest is volgens het Hof verboden staatssteun. In totaal zou het om 6,6 miljoen euro gaan. Meer lezen…

augustus 29, 2016

Vraag in plenaire: Vervroegd pensioen op basis van zware taken in plaats van zwaar beroep

 Het Nationaal Pensioencomité bepaalt momenteel de criteria op basis waarvan burgers vervroegd met pensioen kunnen gaan. Open Vld Kamerlid Ine Somers wil spreken van zware taken, veeleer dan zware beroepen in die beoordeling.

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer informeerde Somers naar de stand van zaken van de onderhandelingen in het Nationaal Pensioencomité over het dossier van de zware taken. Deze verlopen niet van een leien dakje.

Meer lezen…

juli 15, 2016

Mondelinge vraag: Het dreigend tekort aan narcotica: geen reden tot paniek

De ziekenhuisapothekers waarschuwde enkele weken geleden voor een tekort aan narcotica, dit omwille van een productieprobleem in een Italiaanse fabriek van GSK. Het risico werd bevestigd door het FAGG. Gelet op de problematiek stelde Ine tijdens de commissie Volksgezondheid van dinsdag 12 juli een vraag aan Minister De Block.

Het tekort zou een dergelijke omvang aannemen dat volgens ziekenhuisapothekers deze zomer alleen de hoogstnodige operaties plaats kunnen vinden.

Meer lezen…

juli 12, 2016

Plenaire vraag artsenquota

Minister Van Volksgezondheid De Block werkt aan een oplossing voor het aanslepende probleem van de artsenquota. Kamerlid Ine Somers ondersteunt haar aanpak: “We hebben nood aan quota die gebaseerd zijn op de reële noden, tegelijk moet het Waalse overtal worden weggewerkt en de instroom ook in Wallonië worden beperkt.”

Meer lezen…

juli 7, 2016

Pers Optima bank

De plenaire Kamer heeft donderdag de oprichting goedgekeurd van een onderzoekscommissie naar het faillissement van Optima Bank. De commissie ging nadien meteen samenzitten om tot de formele oprichting over te gaan.

Meer lezen…

juli 7, 2016

Pers artsenquota

“Politiek is de kunst van het compromis.” Na de stellingenoorlog van de jongste dagen over de artsenquota riep minister van Volksgezondheid Maggie De Block haar coalitiepartners op tot “verantwoordelijkheidszin en leiderschap”. Het valt echter te betwijfelen of dat snel zoden aan de dijk zal brengen.

Meer lezen…

juli 7, 2016

Tussenkomst plenaire – Wetsontwerp inzake de geestelijke gezondheidszorg

Voor wie geïnteresseerd is in het wetsontwerp betreffende de uitoefening van de geestelijke gezondheidsberoepen (waaronder psychotherapie) hierbij mijn tussenkomst van woensdagavond 29/06/2016 in de plenaire zitting van de Kamer:

Meer lezen…

juni 29, 2016

Wetsontwerp palliatieve zorg

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg, tot verruiming van de definitie van palliatieve zorg, aangenomen in de kamer op 23/06/2016.

Meer lezen…

juni 23, 2016

Mondelinge vraag – BEHANDELING LONGKANKER VRAAGT OM SPECIALISATIE

Tijdens de commissie Volksgezondheid van 21 juni 2016 ging Ine in debat met Minister De Block. Specifiek over het rapport van het KCE dat grote verschillen in het succes van de behandeling van longkanker in kaart heeft gebracht.

Meer lezen…

juni 21, 2016

Resolutie palliatieve geneesmiddelen

 

Open Vld Kamerlid Ine Somers wil dat verpleegkundigen van de multidisciplinaire begeleidingsequipes in bepaalde omstandigheden geneesmiddelen voor palliatief gebruik ter beschikking krijgen. “Dit is nodig om palliatieve patiënten die thuis verblijven zo snel mogelijk te kunnen verzorgen. Vandaag stellen we immers vast dat er tijdens wachtdiensten bij apothekers kostbare tijd verloren kan gaan of dat de geneesmiddelen niet voldoende voorradig zijn bij de apotheek”, aldus Somers. Ze vraagt het lopende proefproject wettelijk te verankeren.

Een palliatieve patiënt die nood heeft aan pijn- en symptoombestrijding moet deze liefst zo snel mogelijk na de beslissing van de arts toegediend krijgen. In een ziekenhuis vormt dit geen probleem omdat medicatie vlot beschikbaar is in de ziekenhuisapotheek. Wanneer de palliatieve patiënt echter thuis wordt verzorgd, is de situatie anders. “Verzorgers moeten zich in dat geval wenden tot de huisapotheker en in het weekend tot de apotheker met wachtdienst. Dit leidt in de praktijk soms tot problemen, omdat de apotheek niet beschikt over voldoende hoeveelheden, of omdat er tijd verloren gaat tijdens de wachtdiensten in de weekends en ’s avonds”, verduidelijkt Ine Somers.

Meer lezen…

juni 7, 2016

Wetsontwerp diverse bepalingen mei 2016

Tijdens de commissievergadering volksgezondheid van dinsdag 24 mei jongsleden werd het wetsontwerp inzake diverse bepalingen in de volksgezondheid besproken.

Verschillende zaken komen in dit ontwerp aan bod, zoals het pact met de farmaceutische sector dat een aantal maanden geleden werd voorgesteld en waarbij er bijzonder veel aandacht ging naar enerzijds het sneller op de markt krijgen van een aantal geneesmiddelen, het sneller toegankelijk maken van geneesmiddelen voor patiënten, ook voor kinderen, en het enten van de terugbetaling van een geneesmiddel op het goedkoopst beschikbaar geneesmiddel op de markt. Ik ben blij dat de minister in deze wet al werk heeft gemaakt van deze maatregelen.

Meer lezen…

mei 24, 2016

Resolutie – “Onderzoek en toepassing immunotherapie stimuleren”

De Kamercommissie Volksgezondheid keurde een resolutie goed van Open Vld Kamerleden Ine Somers en Dirk Janssens. Daarin vragen ze het klinisch onderzoek naar immunotherapie tegen kankers te stimuleren. “Patiënten moeten ook sneller toegang krijgen tot deze baanbrekende therapie”, aldus Somers.

Meer lezen…

mei 19, 2016

Pers: Kans op tekenbeet het grootst in Limburg

Het risico op een tekenbeet is in ons land haast nergens groter dan in Limburg. “Enkel de provincie Luxemburg telt in verhouding nóg meer meldingen”, zegt dokter-epidemioloog Tinne Lernout van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Dat blijkt uit het jaarrapport van TekenNet.be, dat de beten van de parasiet in kaart brengt. Experts waarschuwen intussen voor een toename van het aantal teken.

Meer lezen…

mei 12, 2016

Pers palliatieve kit

Stervende moet thuis even goede hulp krijgen als in ziekenhuis

De Standaard*,

Ma. 25 Apr. 2016, Pagina 13

Meer lezen…

april 25, 2016

Schriftelijke vraag – Opnamestop regionaal ziekenhuis Tienen

In het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen vond de afgelopen maanden verscheidene keren een opnamestop of opnamebeperking plaats. Op zondag 31 januari 2016 werd nog een opnamestop afgekondigd voor de afdelingen Intensieve Zorgen (dit is een interne dienstnaam van het ziekenhuis, wordt elders niet gebruikt), Geriatrie en Inwendige Geneeskunde.

Meer lezen…

maart 11, 2016

pers rookverbod in wagen (2)

 N-VA schiet voorstel CD&V over energie af

De Tijd,

Wo. 10 Feb. 2016, Pagina 5

Meer lezen…

februari 10, 2016

pers rookverbod in wagen

Roken in de auto: 120 EURO BOETE

Het Laatste Nieuws*,

Di. 09 Feb. 2016, Pagina 1

Meer lezen…

februari 9, 2016

pers palliatieve kit

09-02-2016 – Pers – Des kits d’urgence pour les soins palliatifs

L’Avenir*,

Di. 09 Feb. 2016, Pagina 5

Meer lezen…

februari 9, 2016

Pers invoer puppies

Près de 20.000 chiens importés de l’étranger en 2015

La Dernière Heure*,

Di. 26 Jan. 2016, Pagina 14

Meer lezen…

januari 26, 2016

Mondelinge vraag: Gebruik antidepressiva bij jongeren

Uit een onderzoek van de Christelijke Mutualiteiten blijkt dat 4.917 jongeren in ons land minstens één keer antidepressiva voorgeschreven kregen. Opvallend is het gegeven dat 130 onder hen kinderen van vijf jaar of jonger waren. Ook bleek dat 1.725 patiënten 17-jarigen waren. Het gaat om antidepressiva die eigenlijk bestemd zijn voor volwassenen.

Meer lezen…

januari 12, 2016

Mondelinge vraag: Antibioticagebruik bij dieren, een stand van zaken

 

Tijdens de bespreking van het onderdeel “Veiligheid van de Voedselketen” van de beleidsnota 2015-2016 erkende onze regering het belang van het Nederlandse model met betrekking tot het verminderen van het antibioticagebruik en werd er overleg met de Nederlandse minister van landbouw aangekondigd.

Ine Somers informeerde bij de minister van Landbouw over de stand van zaken, aan de hand van drie gerichte thema’s.

Meer lezen…

januari 12, 2016

Schriftelijke vraag – Prestaties thuisverpleegkundigen in zorginstellingen

 

Voorzieningen zoals rustoorden, rust- en verzorgingstehuizen, voorzieningen voor personen met een handicap ontvangen van de overheid subsidies voor de verloning van personeel, onder meer van verplegend personeel.

Nochtans stellen we vast dat thuisverpleegkundigen ook prestaties verlenen in deze voorzieningen.

Meer lezen…

januari 8, 2016

Resolutie audit ziekenfondsen

Resolutie – Het verrichten door het Rekenhof van twee audits in de ziekenfondssector en een audit bij de federale overheidsinstellingen die toezicht houden op de ziekenfondsen, aangenomen in de kamer op 22/10/2015.

Meer lezen…

december 22, 2015

Schriftelijke vraag – Food feed export

Als onderdeel van uw tienpuntenplan om de crisis in de landbouw aan te pakken, kreeg u een enveloppe van 1,475 miljoen euro ter beschikking voor de ontwikkeling van het project “Foedex” (Food-Feed-Export). Concreet worden dertien extra mensen aangeworven die zullen beschikken over de nodige werkingsmiddelen om de sanitaire aspecten van onze export van landbouwproducten te faciliteren naar buitenlandse markten. Tijdens de bespreking van het onderdeel “Veiligheid van de Voedselketen” van de beleidsnota 2015-2016 onderstreepte u dat de indienstnemingsprocedures reeds werden aangevat om het project zo vroeg mogelijk in 2016 te kunnen opstarten en ervoor te zorgen dat het zo spoedig mogelijk uitwerking heeft.

Meer lezen…

december 18, 2015

Schriftelijke vraag – Bijenplan

In het kader van de bespreking van het onderdeel “Veiligheid van de Voedselketen” van uw beleidsnota 2015-2016 heeft u melding gemaakt van de spoedige finalisering van het nieuwe federaal plan “Bijen 2016-2017”. Dat wordt de opvolger van het plan “Bijen 2012-2014”.

Meer lezen…

december 18, 2015

Schriftelijke vraag – Blauwtongvirus

 

Door het uitbreken van het blauwtongvirus in Frankrijk enkele maanden geleden, is ook voor België nog niet elk gevaar voor blauwtong geweken. Eind november 2015 meldde u tijdens de bespreking van het onderdeel “Veiligheid van de Voedselketen” van de beleidsnota 2015-2016 dat de regering bij wijze van bewaringsmaatregel een algemene aanbesteding had uitgeschreven voor twee miljoen vaccindosissen en drie miljoen dosissen in optie. De beschikbaarheid van de vaccins bleek een heikel punt omdat de leveringsdatum kan oplopen tot drie à zes maanden na de bestelling. Idealiter zouden de vaccins voor het einde van de winter moeten worden toegediend.

Meer lezen…

december 12, 2015

Schriftelijke vraag- Reclamespotjes ziekenfondsen

 

Recentelijk besliste de Kamer van volksvertegenwoordigers een resolutie aan te nemen voor het Rekenhof met betrekking tot de ziekenfondssector. Aan het Rekenhof werd onder andere de opdracht gegeven de huidige financieringsmechanismen van de ziekenfondsen onder loep te nemen. Het federaal regeerakkoord voorziet eveneens dat het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ) de kostenstructuur van de ziekenfondsen zullen doorlichten.

Meer lezen…

december 2, 2015

Schriftelijke vraag – Achterstallen sanitair fonds

Wat de verplichte bijdragen aan het Sanitair Fonds en het Plantenfonds betreft, heeft de FOD Volksgezondheid een advocatenbureau belast met het innen van onbetaalde bijdragen. Dat werd in 2015 op 25.000 euro begroot, maar wel met de uitdrukkelijke bedoeling om deze uitgave aan het advocatenkantoor ruimschoots te compenseren door inning van achterstallige bedragen.

Meer lezen…

november 26, 2015

Schriftelijke vraag – E-health

Bij de ontwikkeling van eHealth moet een standaard gekozen worden. SNOMED CT is zo’n standaard. Huisartsen zijn niet gekant tegen de introductie van SNOMED CT maar zien deze standaard eerder als een aanvulling op reeds bestaande standaarden waarmee zij werken zoals de International Classification for Primary Care (ICPC-2) en de International Classification of Diseases (ICD). Deze bestaande coderingen worden bovendien vandaag reeds gebruikt voor verbinding van het medisch dossier met EBM-informatie via de Evidence Linker van Cebam. Teneinde het samenspel tussen al deze systemen mogelijk te maken hebben de huisartsen drie projecten voorgesteld: – legacy conversion vertrekkend van Thesaurus 3BT (Belgian, bilingual, biclassified) naar een nieuwe tweetalige terminologie voor de eindgebruiker.

Meer lezen…

november 3, 2015

Schriftelijke vraag – Co morbiditeit

Ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van Intego, een netwerk van data van meer dan honderd Vlaamse huisartsen stelt Bert Vaes, onderzoeker aan het academisch centrum voor huisartsengeneeskunde van de KU-Leuven, cijfers voor rond chronische aandoeningen. Die chronische aandoeningen zijn enorm gestegen.

Meer lezen…

oktober 29, 2015

Schriftelijke vraag – te koop aanbieden van medische gegevens

MHealth biedt voor de behandeling van patiënten heel wat mogelijkheden. Wearables (lichaamsgedragen ICT-hardware en -toepassingen) kunnen patiënt en behandelende arts permanent betrouwbare informatie verschaffen over de gezondheidstoestand van de patiënt.

Meer lezen…

oktober 14, 2015

pers onbeschikbaarheid geneesmiddelen

Chaque jour, 3 médicaments sont introuvables en Belgique

Nord Eclair – Tournai,

Za. 10 Okt. 2015, Pagina 20

Meer lezen…

oktober 10, 2015

Schriftelijke vraag – Ziekenwagentransport

 

Het is algemeen bekend dat de diensten dringende geneeskundige hulpverlening het financieel moeilijk hebben. Gemeenten en ziekenhuizen bouwen het aantal ambulances af of worden geconfronteerd met aanzienlijke verliezen. Ook de private diensten hebben het financieel moeilijk.

Meer lezen…

oktober 6, 2015

Mondelinge vraag – Het onbeschikbaar zijn van geneesmiddelen

Ine Somers (Open Vld): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, uit een rondvraag van de APB blijkt dat drie keer per dag een geneesmiddel in ons land onbeschikbaar is of 1 200 keer per jaar. Het probleem rijst blijkbaar zowel in gewone apotheken als in ziekenhuisapotheken. Het gaat zowel om onbeschikbaarheid bij de fabrikant als om situaties waarbij de fabrikant slechts een beperkte hoeveelheid beschikbaar stelt voor ons land omdat hij in andere landen meer kan verdienen aan het geneesmiddel. De onbeschikbaarheid kan zeer problematisch zijn voor de behandeling van de patiënt.

Meer lezen…

oktober 6, 2015

Mondelinge vraag – Gaming als behandeling in de psychiatrie – een eerste stap is gezet

06-10-2015 

 Momenteel zien we ook op het vlak van psychiatrie nieuwe ontwikkelingen dankzij de nieuwe media. Serious games worden volop ontwikkeld. Voor personen met depressieve neigingen worden bijvoorbeeld games ontwikkeld om het pessimistisch denken weg te trainen. In het spel kan men immers meer punten verdienen wanneer men een positieve inschatting maakt.

Deze evolutie stelt de ziekteverzekering voor nieuwe uitdagingen. Er verschijnt immers een totaal nieuw product op het toneel in de gezondheidszorg, naast de klassieke medisch-technische prestaties en de consultatie, al dan niet op afstand. Het past ook heel goed in een beleid dat een antwoord moet bieden op de nieuwe uitdagingen, met name de enorme toename van chronische aandoeningen. Die uitdaging kunnen wij alleen maar tot een goed einde brengen, indien we de patiënt veel meer actor maken in het ziekteproces, door hem de nodige kennis over zijn aandoening bij te brengen en bij hem vaardigheden te ontwikkelen om gepast te reageren wanneer hij bepaalde symptomen vaststelt.

Meer lezen…

oktober 6, 2015

Resolutie – Bestrijding van de armoede mei 2015

Resolutie – Bestrijding van de armoede

Meer lezen…

mei 28, 2015

Schriftelijke vraag – Zorghotel

Het ziekenhuislandschap is in volle evolutie. Om efficiënter te werken zijn de ziekenhuizen ook zelf volop op zoek naar oplossingen. Zo richten bepaalde ziekenhuizen in Nederland zogenaamde zorghotels op, waar patiënten die geen intensieve medische begeleiding behoeven, maar nog niet voldoende zijn hersteld om zelfstandig te kunnen leven, op krachten kunnen komen.

Meer lezen…

mei 11, 2015

Pers – Spermadonoren

Het aantal mannen dat nog spermadonor wil zijn als anoniem donorschap niet meer mogelijk zou zijn, zal drastisch dalen. Dat blijkt uit een enquête van ifv-specialist Wim Decleer (AZ Jan Palfijn, Gent), die in de Artsenkrant werd gepubliceerd, en waarover Het Laatste Nieuws bericht. Ook Herman Tournaye, diensthoofd van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel, vreest dat het aantal donoren sterk zou verminderen. “We zien eenzelfde fenomeen in andere landen waar de anonimiteit is opgeheven”, zegt Tournaye.

Meer lezen…

mei 8, 2015

Pers – Neutraal sigarettenpakje komt er niet

De meerderheidspartijen hebben gisteren het wetsvoorstel weggestemd voor de invoering van een neutraal sigarettenpakje. De neutrale pakjes, die onder andere al in Australië zijn ingevoerd, hebben allemaal dezelfde vorm en kleur. De merknaam staat alleen nog klein vermeld, zonder logo. De waarschuwingen voor het gevaar van roken blijven wel op het pakje staan.

Meer lezen…

maart 25, 2015

Pers – Laat winkels openblijven tot 22 uur

Vlak voor je uitgaat nog snel een nieuw jurkje kopen. Of na een late vergadering een brood halen bij de bakker. Open Vld wil dat dit binnenkort kan. Maar het wetsvoorstel om winkels het recht te geven open te blijven tot 22 uur stuit op verzet bij het NSZ.

Meer lezen…

februari 9, 2015

Vraag Plenaire Zitting van mevrouw Ine Somers aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over “de concurrentiestrijd tussen de ziekenhuizen” (nr. P0175)

Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, maandag werd op de pagina’s van De Standaard uitgebreid ingegaan op de groeiende problematiek rond de ziekenhuisfinanciering. In een opiniestuk van de voorzitter en afgevaardigd bestuurder van het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas werd de onderfinanciering van de ziekenhuissector aangekaart.

Meer lezen…

januari 8, 2015

Pers – Circus moet volgend jaar opnieuw wijken voor wekelijkse markt

 

De heisa rond Sint in de Piste en de verhuis van de donderdagse markt heeft sporen nagelaten bij het stadsbestuur. Vanaf volgend jaar wordt alles weer als vanouds georganiseerd.

Meer lezen…

oktober 3, 2014

Mondelinge vraag over het gebruik van antibiotica in landbouwbedrijven

In De Standaard verscheen toen een artikel in verband met de eurobarometer over antibioticagebruik. De antibioticaresistentie van darmbacteriën, zowel bij mens als dier, blijkt toe te nemen. Een deel van de resistentie valt terug te brengen op het gebruik van antibiotica in de veeteelt.

Meer lezen…

januari 29, 2014

Mondelinge vraag over het spaanse sloffen met giftige stof chroom

 

Ine Somers (Open Vld): Mevrouw de minister, mijn vraag dateert al van begin oktober. Toen werd door een grote schoenenketen in Nederland een partij Spaanse sloffen van de markt gehaald omdat was gebleken dat zij te veel van de giftige stof chroom bevatten. Een te hoog chroomgehalte kan allergische reacties en kanker veroorzaken.

Meer lezen…

december 11, 2013

Mondelinge vraag over het dreigend tekort aan huisartsen

 

Ine Somers (Open Vld): Mevrouw de minister, mijn vraag dateert al van begin oktober. Toen werd door een grote schoenenketen in Nederland een partij Spaanse sloffen van de markt gehaald omdat was gebleken dat zij te veel van de giftige stof chroom bevatten. Een te hoog chroomgehalte kan allergische reacties en kanker veroorzaken.

Meer lezen…

december 11, 2013

Schriftelijke vraag: Werkonderbrekingen en stakingen in Charleroi.

Op 4 oktober 2013 werden de reizigers in het station van Brussel-Centraal andermaal geïnformeerd over een “werkonderbreking van het NMBS-personeel in Charleroi”. Opnieuw wordt daar dus een onaangekondigde wilde stakingsactie gevoerd, die gevolgen heeft voor heel wat treinreizigers die geacht worden wél op tijd op hun werk aan te komen.

Meer lezen…

november 25, 2013

Schriftelijke vraag: Rusland. – Opschorting van de invoer van aardappelen uit de Europese Unie

 

Rusland heeft enkele maanden geleden, meer bepaald vanaf 1 juli 2013, de invoer van aardappelen uit de Europese Unie opgeschort. Het Russische voedselagentschap verwijst naar de aanwezigheid van globoderarostochiensis en globoderapallida, evenals naar nematoden als meloidogynefallax en chitwoodi op de aardappelen.

Meer lezen…

november 4, 2013

Schriftelijke vraag over de reservering van spermastaaltjes van dezelfde donor door lesbische koppels

Uit casuïstiek is een probleem aan de oppervlakte gekomen van een lesbisch koppel dat een staaltje van dezelfde anonieme spermadonor had laten reserveren dan degene met wiens sperma het eerste kind van het koppel via een fertiliteitsbehandeling was verwekt. Het koppel in kwestie hecht veel belang aan het feit dat de spermadonor van hun twee kindjes dezelfde is.

Meer lezen…

juni 26, 2013

Mondelinge vraag over “de reclame voor esthetische ingrepen”

 

Ine Somers: Mijnheer de staatssecretaris, de volgende vraag had ik aan de minister van Volksgezondheid, mevrouw Onkelinx, gesteld. Reclame voor schoonheidsingrepen mag binnenkort opnieuw. Het Grondwettelijk Hof heeft namelijk de wet van 6 juli 2011 vernietigd die reclame verbiedt voor ingrepen om het lichaam te verfraaien. Volgens het Hof is de wet discriminerend, omdat die reclame wordt verboden voor artsen, maar niet voor schoonheidsspecialisten die met lasertechnologie epilaties uitvoeren.

Meer lezen…

juni 5, 2013