BELASTING INNAME OPENBAAR DOMEIN

Meerderheid verlaagt belastingen inname openbaar domein bij bouwwerken voor sociale economie bedrijven

 

Open Vld gaat hiermee niet akkoord.
Eerste 3 dagen geen belasting op inname openbaar domein voor bouwwerken sociale economie bedrijven uit Sint-Niklaas.
Wij als fractie kunnen ons hier niet in vinden. Niet dat we deze belastingvermindering niet zouden geven, maar wel op een andere manier.


Wij willen dat iedereen vooruit gaat en daarom is er nood aan sociale economie. Maar er moet wel altijd een gezond evenwicht zijn tussen de verschillende belangen en ook het belang van een onderneming mag niet vergeten worden. Zij hebben ook een belangrijke functie, geven ook werk, betalen belastingen en de taken van een centrumstad kunnen daardoor worden uitgeoefend. Maar bovenal voeren ook zij werken uit voor inwoners van onze stad die met een beperkt budget bouwwerken dienen uit te voeren. Deze bedrijven rekenen dit ook door aan de klanten.  Sociale economiebedrijven van buiten onze stad rekenen dat ook door aan hun klanten.
Als we een rechtvaardige belasting wensen moet dit dadelijk bij de mensen komen, moeten we zeker zijn dat zij de korting krijgen.
Door enkel de sociale economie bedrijven van Sint-Niklaas dit voordeel te geven, maakt duidelijk dat de meerderheid de sociale economie wil steunen en niet de mensen op het grondgebied van Sint-Niklaas die bouwwerken uitvoeren.

Nochtans voert de meerderheid een beleid waarbij ze de burger aanzet tot renovatie van woningen om zo energiezuiniger te zijn.

Wel dan moeten alle mensen die verlaging krijgen, ook mensen met een beperkt budget die geen sociaal economie bedrijf inschakelen.

Vandaar de oproep om de eerste 3 dagen voor iedereen te schrappen. Eventueel aangevuld met een charter inzake veiligheid, goede aanduiding van de werken enz. .

Of zoals in Gent waarbij er voor de inname van openbaar domein voor bouwwerken pas moet betaald worden vanaf dag 30. Dan belast je enkel de zeer grote werken met ook een enorme impact. Dat is misschien dadelijk een grote stap, maar wel een om over na te denken.