AZ Nikolaas voor overleg naar kabinet Maggie De Block

Dinsdagavond was er nog een actie in het AZ Nikolaas waarbij de noodzaak van een tweede NMR-toestel in de verf werd gezet. Gisterenmiddag trok een delegatie van het Wase fusieziekenhuis al voor overleg naar het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

 

Dat gebeurde op initiatief van federaal parlementslid Ine Somers (Open Vld) uit Sint-Niklaas. De AZ Nikolaas-delegatie, met in haar rangen onder meer gedelegeerd bestuurder Koen Michiels, kreeg op het kabinet van de minister te horen dat er een tweede toewijzingsronde van NMR-toestellen aankomt en dat de eisen van Sint-Niklaas daarin in ieder geval worden meegenomen.

“Maar daarvoor zou er een aanpassing moeten komen van het protocolakkoord uit 2014, waarbij de toewijzingscriteria werden vastgelegd die nu ongunstig uitvallen voor het AZ Nikolaas. Het is nu dus óók aan de Vlaamse overheid en minister Jo Vandeurzen (CD&V) om op zijn beurt de nodige stappen te zetten zodat Sint-Niklaas het noodzakelijke tweede toestel kan krijgen”, stelt Ine Somers. Vandaag ligt er in de Sint-Niklase gemeenteraad ook een motie voor, op initiatief van N-VA, om de hogere overheid ertoe aan te zetten een extra NMR-toestel aan Sint-Niklaas toe te wijzen. “Ik zal deze motie ondertekenen want de noodzaak is er nu éénmaal. Maar deze populistische motie heeft mijns inziens geen enkel nut, want de situatie zit veel genuanceerder in elkaar dan de N-VA laat uitschijnen”, aldus nog Somers. (bron: HLN)