ARTSEN VERDIENEN ALLE STEUN OM LANGDURIG ZIEKEN NAAR WERK TE BEGELEIDEN

In de plenaire zitting van donderdag 7 december 2017 ging Ine in debat met minister Maggie De Block. De artsen van de ziekenfondsen die langdurig zieken opnieuw naar werk moeten begeleiden, slaken een noodkreet over hun werkdruk. Open Vld Kamerlid Ine Somers toont begrip: “Vele zieken die aan de beterhand zijn willen en kunnen op een trager tempo opnieuw aan de slag, eventueel met een aangepast takenpakket. De artsen zijn belangrijk om hen hier in bij te staan. De toegekende middelen moeten door de ziekenfondsen ook effectief aan de artsen worden besteed.”

In ons land zijn momenteel 392.000 werknemers al meer dan een jaar ziek. In tien jaar tijd steeg hun aantal met 70%. De kostprijs van de uitkeringen bedraagt 5 miljard euro.

“Wie ziek is, die moet uiteraard genezen. Daarvoor heb je niet alleen de beste behandeling, maar ook tijd nodig. Deze regering biedt de langdurig zieken beiden aan. Maar onder deze langdurig zieken zijn ook vele mensen die al opnieuw aan de slag willen en kunnen. Mensen die na een burn-out of ziekte opnieuw aan de beterhand zijn. Zij kunnen met een aangepast takenpakket al een dag of twee opnieuw aan de slag.”

Op die re-integratie heeft deze regering sterk ingezet met een heel aantal maatregelen. “Hiervoor rekenen we niet alleen op de werknemers en werkgevers, maar zeker ook op de artsen. Zij moeten samen met de patiënt inschatten welke taken mogelijk zijn. Binnen hun huidige bedrijf, of elders”, aldus Somers.

De adviserende artsen van de ziekenfondsen geven deze week echter te kennen dat ze de vraag niet aankunnen. Ze zijn naar eigen zeggen met te weinig om de re-integratietaak op zich te nemen.

“Minister van Volksgezondheid De Block gaf al 3 miljoen extra aan de mutualiteiten om deze re-integratietaak uit te voeren. Het is cruciaal dat deze middelen ook effectief aan deze taak besteed worden.”