Open Vld steunt ‘GROTE ZWERFVUILACTIE’

GROTE ZWERFVUILACTIE: doe niet in de tuin van elkeen, wat je ook niet in je privétuin zou doen.
Open Vld steunt de Grote Zwerfvuilactie van de stedelijke adviesraad voor milieu en natuur “STRAMIN” in het kader van 800 jaar Sint-Niklaas. Een stad die er niet proper bij ligt, zorgt voor ontevredenheid en een gevoel van onveiligheid en trekt bovendien nog bijkomend zwerfvuil aan. Daarom zullen we met een delegatie van het bestuur op donderdag 23 maart ook zelf de handen uit de mouwen steken!

Reeds in het lokaal verkiezingsprogramma van Open Vld Sint-Niklaas werd de dringende nood aan aandacht voor netheid in de stad aangekaart. Afval hoort niet op de weg, noch langs de weg en al zeker niet op voetpaden en fietspaden. Net zo min als onkruid trouwens. Hangjongeren worden samen met geluidsoverlast en zwerfafval het meest vernoemd als we over overlast in de buurt spreken. Open Vld wil dat er naar deze fenomenen meer aandacht gaat en dat een plan van aanpak opgesteld wordt.

Een aspect hiervan was de burger te simuleren zelf de handen uit de mouwen te steken. Om één keer per jaar samen met alle inwoners de buurt onder handen nemen door het rondslingerende sluikafval en het soms weeldig tierende onkruid te verwijderen.Met Open Vld in het stadsbestuur zorgen wij dat buurtcomités over de nodige middelen beschikken om deze kuistocht aan te pakken……

Uiteraard is het aanpakken van een vuile stad met zwerfvuil niet de verantwoordelijkheid van de burger alleen. Ook de politie en het stadsbestuur dient naast een preventief en sensibiliserend beleid ook na te gaan hoe een correcte beteugeling kan plaatsvinden. Hoewel het geldelijk sanctioneren van overtredingen een arbeidsintensieve opgave is voor alle betrokken diensten, moet ook hier op worden ingezet.

Er moet dus op 3 vlakken worden gewerkt:
– Sensibilisering en preventie
– Curatie
– Repressie

Het is dan ook duidelijk dat Open Vld een oproep zal doen via diverse kanalen evenals onder haar leden om zo de actie van STRAMIN te ondersteunen. Een delegatie van het bestuur zal alvast deelnemen aan de opruimactie op 23 maart as.

Open Vld doet alvast een voorstel aan het Stadsbestuur om verder te gaan en een oproep te doen aan alle verenigingen, buurtcomité’s, bewonersgroepen enz….

Maar wie zich inzet voor een propere stad mag worden beloond. Bijvoorbeeld zou de stad aan deelnemende groepen gratis vuilzakken kunnen overhandigen. Indien het project echt van omvang is zou er mogelijks een financiële toelage kunnen worden voorzien.